دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، 1402 
ویژگی‏‌های روز و عملکرد بازار سهام

صفحه 33-58

10.48308/jfmp.2024.104307

ندا کوهستانی؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیا روشن؛ کاوه آذین‌فر