دوره و شماره: دوره 13، شماره 43، 1402، صفحه 1-156 
تاثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 79-101

10.48308/jfmp.2024.104197

محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ محمد جواد نوراحمدی؛ مجید علی فر


آینده پژوهی پیشران‌های کلیدی موثر بر بی‌ثباتی بازار سرمایه ایران

صفحه 103-132

10.48308/jfmp.2024.104198

یلدا چرمی اسکویی؛ خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ ارزو اقایی چادگانی؛ مهدی صفری گرایلی