اصول اخلاقی انتشار مقاله

حق نشر در این نشریه بر اساس بیانیه حق نشر پیشنهادی مؤسسه creative commons می‌باشد. بر اساس خط مشی‌های پیشنهادی این موسسه برای مجلاتی که دسترسی آزاد عرضه می کنند؛ هر نویسنده‌ای که مقاله خود را به فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی ارسال می‌کند، پیشاپیش موافقت و آگاهی خود را با موارد زیر اعلام می‌نماید.

  1.  حق نشر مقاله فعلی برای نویسنده محفوظ بوده و نویسنده حق اولین چاپ آن را به نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی واگذار می‌کند. این امر تحت مجوز creative commons می‌باشد که اجازه می‌دهد دیگران بشرط ذکر منبع نویسنده و نشریه، از این مقاله در کار خود استفاده کنند.
  2. نویسنگان اجازه دارند و توصیه می‌شود که کارهای خود را پس از پذیرش از سوی نشریه، بصورت آنلاین در جاهائی مانند سایت دخائر علمی سازمان متبوعه و یا بر روی وب سایت شخصی خود قرار دهند. این عمل موجب تبادلات علمی و ارجاع‌دهی زودتر به مقاله خواهد شد.
  3. نویسندگان می‌توانند بطور مستقل ترتیبی اتخاذ نمایند تا در قالب قرارداد و بصورت غیر صریح، مقاله چاپ شده توسط نشریه را منتشر کنند؛ به عبارت دیگر آن را به ذخیره مقالات سازمان متبوعه فرستاده و یا آن را در یک کتاب چاپ کنند. البته می‌بایست این نشریه را به عنوان منبع چاپ اولیه مقاله ذکر کنند.