اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه چشم انداز مدیریت مالی

  • انتشار یافته های حاصل از پژوهش های انجام شده در حوزه های مرتبط با مدیریت مالی به منظور توسعه نظریه‌های فعلی و ساخت نظریه ­های جدید.
  • کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با مدیریت مالی و ارائه راهکارهای عملی برای آن‌ها.
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مالی  و جهت­ دهی به پژوهش های این حوزه.