اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1249
تعداد پذیرش 284

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 290
تعداد مشاهده مقاله 475013
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 302348
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 928 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1076 روز
درصد پذیرش 23 %