اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1157
تعداد پذیرش 265

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 155723
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 87388
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 978 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1171 روز
درصد پذیرش 23 %