اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1050
تعداد پذیرش 239

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 90066
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35616
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 1065 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1291 روز
درصد پذیرش 23 %