اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1205
تعداد پذیرش 274

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 278
تعداد مشاهده مقاله 213667
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 119318
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 954 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1122 روز
درصد پذیرش 23 %