اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1082
تعداد پذیرش 245

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 97477
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 40014
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 1043 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1272 روز
درصد پذیرش 23 %