اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1122
تعداد پذیرش 255

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 260
تعداد مشاهده مقاله 121079
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 64432
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 1011 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1202 روز
درصد پذیرش 23 %