پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را برای نشریه علمی چشم انداز مدیریت مالی ارسال کنم؟

 پس از مراجعه به راهنمای نویسندگان درسامانه‌ نشریه علمی چشم‌انداز مدیریت مالی و آماده سازی مقاله در قالب مورد تایید نشریه، از طریق سامانه ارسال کنید.


 


 


 


 


 


 


 


 

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات توسط اعضای هیات تحریریه چقدر است؟

به طور متوسط و بر اساس زمان ارسال مقاله بین دو تا چهار هفته زمان خواهد برد.