نویسنده = محمد اسماعیل فدائی نژاد
بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 67-84

محمد حسن نژاد؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد


ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 113-126

سعید مرادی جزء؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ میلاد قربانی


بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1391

محمداسماعیل فدایی نژاد؛ محمد نوفرستی؛ سید وحید شالباف یزدی


بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1390

محمداسماعیل فدائی نژاد؛ غلامحسین اسدی؛ محمد اقبال نیا