داوران

اسامی داوران در سال 1402
نام و نام خانوادگی داور سمت/سازمان صفحه Publons
دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی  استادیار، گروه رایانه، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/2504573/mohammadreza-asghari-oskoei/
 دکتر محمد اصولیان  استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/5015739/mohammad-osoolian/
 دکتر عباس افلاطونی  دانشیار، حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. https://publons.com/researcher/4857671/abbas-aflatooni/
 دکتر حبیب انصاری  دانشیار، بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.  https://publons.com/researcher/4822351/habib-ansari-samani/
 دکتر مسلم پیمانی فروشانی  دانشیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/3645660/moslem-peymany/
 دکتر مظفر جمالیان پور  استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/5020630/mozaffar-jamalianpour/
 دکتر محمد حسن نژاد  استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
 دکتر سیدحسین حسینی دکتری مهندس صنایع، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  
 دکتر رضا حصارزاده  دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران. https://publons.com/researcher/1416241/reza-hesarzadeh/
 دکتر هانیه حکمت  استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4282153/hanieh-hekmat/
دکتر مهدی داوری  دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/3669233/mehdi-davari/
 دکتر عباسعلی دریایی  استادیار، حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران. https://publons.com/researcher/1328221/abbas-ali-daryaei/
 دکتر مریم دولو  دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4924352/maryam-davallou/
 دکتر منیژه رامشه  استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران. https://publons.com/researcher/5125604/manije-ramshe/
 دکتر مجتبی رستمی  دکتری اقتصادسنجی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.   
 دکتر مجتبی رستمی نوروزآباد  دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.  https://publons.com/researcher/1671345/mojtaba-rostami-noroozabad/
 دکتر محمد رضایی  استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. https://publons.com/researcher/1941074/mohammad-rezaei/
 دکتر سیدحسین رضوی حاجی آقا  دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4049807/seyed-hossein-razavi-hajiagha
 دکتر رسول روزگار  دانشیار، بخش آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.  https://publons.com/researcher/2968017/rasool-roozegar/
 دکتر محمد زارعی محمودآبادی  دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، یزد، ایران.  https://publons.com/researcher/2970465/mohammad-zarei-mahmoudabdi/
 دکتر علیرضا سارنج  استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران. https://publons.com/researcher/5135976/alireza-saranj/
 دکتر شهاب الدین شمس  استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.  
 دکتر علی صفاری درزبری  استادیار، مجتمع آموزش عالی بم، کرمان، ایران.  https://publons.com/researcher/4994178/ali-saffari-darberazi/
 دکتر عبدالمجید عبدالباقی  استادیار، گروه مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، سمنان، ایران.  https://publons.com/researcher/5147116/abdolmajid-abdolbaghi-ataabadi/
دکتر سعید علایی  استادیار، گروه مهندس صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4709327/saeed-alaei/
 دکتر محبوبه فراهتی  استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. https://publons.com/researcher/5117495/mahboobeh-farahati/
 دکتر سعید فتحی  دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. https://publons.com/researcher/4857671/abbas-aflatooni/
 دکتر روح اله فرهادی  استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/5017897/roohollah-farhadi/
 دکتر علی فرهادیان  استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران.  
 دکتر میرفیض فلاح  دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/3124626/mir-feiz-fallahshams/
 دکتر حامد فلاح تفتی  استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران. https://publons.com/researcher/4969117/hamed-fallah-tafti/
 دکتر هادی کشاورز  استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.  
 دکتر رباب کلانتری  استادیار، گروه مالی، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4790138/robab-kalantari/
 دکتر غلامحسین گل ارضی  استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.  
 دکتر حسین محسنی  استادیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4281290/hossein-mohseni/
 دکتر امیر محمدزاده  دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران. https://publons.com/researcher/5023683/amir-mohamadzadeh/
دکتر عیسی محمودی استاد، بخش آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.  https://publons.com/researcher/4311959/eisa-mahmoudi/
 دکتر نویده مدرسی  استادیار گروه ریاضی،  دانشکده ریاضی،آمار و رایانه، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران، ایران.  
 دکتر حمید مرتضی نیا  استادیار، گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران  
 دکتر مهناز مرشدزاده  استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/5027567/mahnaz-morshedzadeh/
 دکتر وحید منتی  استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
 دکتر علی مهدوی‌پارسا   دکتری مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/5135682/ali-mahdavi-parsa/
 دکتر سید مجتبی میرلوحی  استادیار، گروه مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، سمنان، ایران.   
 دکتر امین ناظمی  استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران.  
 دکتر مهدی ناظمی اردکانی  استادیار، بخش مالی و حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.  https://publons.com/researcher/5108205/mahdi-nazemi-ardakani/
 دکتر جواد نیک کار  استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.  
  دکتر مسلم نیلچی دکتری مهندسی مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران. https://publons.com/researcher/5006422/moslem-nilchi/
 دکتر مصطفی هاشمی تیله نویی  استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. https://publons.com/researcher/4572402/mostafa-hashemi-tilehnouei/