بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی- گرایش مالی، دانشگاه تهران (پردیس بین الملل کیش)

چکیده

این تحقیق در پی بررسی تاثیر تاثیرکوته­ بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران بوده است. کوته‌بینی شرحی از یک  شکل  سوگیری  یا گرایش  است که محدودیتی جدی و­ مهم برای توجه به گزینه‌ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم‌گیری ایجاد می­کند. در حقیقت کوته‌بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه‌مدت و کمتر از واقع ارزیابی‌کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه‌گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار‌های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه‌گذاران و تصمیم ­‌گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می‌کنند و اهمیت کمتری به توانایی‌های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهمیت کوته­بینی این تحقیق در پی بررسی تاثیر کوته­بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق شرکت‌هایی را دارای مدیریت کوته­بین در نظر گرفتیم که با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده دارایی­ها، هزینه­های بازاریابی و تحقیق و توسعه آن‌ها کاهش یافته است.  به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت­های بورس اوراق بهادار در فاصله سال­های 1385 الی 1393 بیانگر این نتیجه بوده است که در صورت وجود کوته­ بینی مدیران، شاهد کاهش بازده سالیانه آتی سهام شرکت‌های نمونه بوده ­ایم. در واقع نتیجه بدست آمده نشان‌دهنده آن است که بازده سالیانه آتی سهام در شرکت‌های با کوته­بینی مدیران کاهش یافته است، هرچند که این نتیجه از نظر آماری معنادار نبوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of ROA in companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Esmaeil Fadaei Nejad 1
 • Afsaneh Delshad 2
1 Associate Prof. Of Financial Management ، Faculty of Management and Accounting ، Shahid Beheshti University
2 Master of Financial Management. Of Financial Management ، Faculty of Management and Accounting ، Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Myopia is a form of bias or tendency that creates a serious and important limitation for considering options and recommendations on the selection and decision-making. Myopia, in fact, means the overestimation of short-term benefits and underestimation of long-term benefits by active investors in the market. In markets free from the efficiency features, investors and decision makers determine the value of firms according to what occurred in the past and might happen in near future and do not consider the potential abilities of the firm in a more distant future. Considering the importance of myopia, this article aimed to study the effect of managerial myopia on future stock returns of companies listed on TSE. In this article, companies with managerial myopia were selected where marketing and R&D expenses declined by the positive financial performance and ROA increase. In general, using a sample which consisted of companies listed on TSE from 2006 to 2014 we observed decreasing future annual returns of stocks. In other words, it had no effect on the relationship between the abnormal returns and managerial myopia. In case of managerial myopia, the result was not statistically significant, however.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myopia Managerial
 • Bias and ROA
 1. Anderson, T.W. & Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18 (1): 47-82.
 2. Azar, A., and Momeni, M. (1384). "Statistics & its application in management." 2nd edition, Samt public Tehran, Iran /
 3. Barton, D. and Wiseman. M. (2013). "Capitalism for the long term." Harvard Business Review 89(3): 84–91.
 4. Bhojraj, S. & R, Libby. (2005). Capital market pressure, disclosure frequency-induced earnings/cash flow conflict, and managerial myopia. The Accounting Review 80 (1):1-20.
 5. Chang, X. and Hilary G, et al. (2015). "Innovation, Managerial Myopia, and Financial Reporting." http://ssrn.com/abstract=2189938.
 6. Chen, Y., and Lin. F, et al (2016) "Does institutional short-termism matter with managerial myopia?" Journal of Business Research 68: 845-850.
 7. Chintrakarn, P.and Jiraporn.P, et al (2016) "Do co-opted directors mitigate managerial myopia? Evidence from R&D investments" http://ssrn.com/abstract=2756172.
 8. Edmans, A., Fang, V.W, et al. (2015). "Equity Vesting and Managerial Myopia." Finance Working Paper 379Ecgi.
 9. Ghodsi, E. (2013)." The study of the Management Myopia and Conservatism on long-term stock returns of, taking into account the company's life cycle", Master's thesis, Islamic Azad University of Marvdasht .
 10. GiglerI, F. and Sapra. H, et al. (2014). "How Frequent Financial Reporting Can Cause Managerial Short-Termism: An Analysis of the Costs and Benefits of Increasing Reporting Frequency." Journal of Accounting Research 52(2): 357–387.
 11. Gao, H., Hsu. P.H, et al. (2014). "Managerial Short-termism and Corporate Innovation Strategies."
 12. Gopalan, R., Sheng. H, et al (2014) "The role of deferred pay in retaining managerial talent." Wall Street Journal articles.
 13. harford, J. and Ambruds.K, et al. (2016). "Do Long-Term Investors Improve Corporate Decision Making?" http://ssrn.com/abstract=2505261.
 14. Kang, j and Kang ,j , et al. (2017). “Curbing Managerial Myopia: The Role of Managerial Overconfidence in Owner Managed Firms and Professionally Managed Firms”. Available at: https://ssrn.com/abstract=2944998
 15. Kraft, A.and Vashishtha. R, et al (2016) "Frequent Financial Reporting and Managerial Myopia." Cass Business School, City University London.
 16. Mrodi, M., Bagherpoor, M.A., Ahmadi, A. (2016). "Analysis of Myopia Phenomenon in Iran Stock Market by Using a Clean Surplus Accounting Based Model", Journal of the Accounting and Auditing Review, Vol. 5, pp. 55-62 /
 17. Mrodi, J., Bagheri, H. (2014). "A comparative investigation into the Effects of Management Myopia and Earnings Management on Stock Return." Journal of the Accounting and Auditing Review, Vol. 21, pp. 229-250 /
 18. Mrodi, J.,Keshavarz, F. (2013)."Investigation of the Outcomes Resulting from Managers' Myopia Based on Agency Theory and Free Cash Flow Hypothesis", journal of accounting and auditing , 23(4), pp527-546.
 19. Raei, R., and Talangi, A. (1386). "Advanced investment management" Samt public Tehran, Iran (In Persian).
 20. Ridge, J. and White, M. (2015) "The influence of managerial myopia on firm strategy." Management Decision 52 (3): 602-623.
 21. Sori, A. (2014). "Econometric via E-views 7 Application", Farhangshenasi Publication, Fifth Edition.
 22. Teoh, S. H., Welch. I, et al. (2016). "Earnings Management and the Underperformance of Seasoned Equity Offerings." Journal of Financial Economics 50(1) and 53(6): 63–99.
 23. Tomlinson, F (2011). "Managing Diversity or Diversifying Management?" Critical Perspectives on International Business 4(2): 312-331.
 24. Tong. Jamie Y., Zhang. Feida (Frank). )2015(. Do Capital Markets Punish Managerial Myopia?. University of Western Australia.
 25. Weick, K. E. (1979). "The Social Psychology of Organizing." Reading, MA: Addison-Wesley.
 26. Wyhlidal, H (2014). "The Abundance V. S. Scarcity Theory." www.salt-Pro.com.
 27. Zollo, M. (2004). "Superstitious learning in organizations: Theory and evidence from corporate acquisitions." Paper presented at the Academy of Management.