دوره و شماره: دوره 10، شماره 31، آبان 1399 
تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران

صفحه 29-52

10.52547/jfmp.10.31.29

جواد شکرخواه؛ میثم امیری؛ قاسم بولو؛ حمید مظفری


رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها

صفحه 129-151

10.52547/jfmp.10.31.129

جعفر رحمتی زاد خواجه پاشا؛ کاوه درخشانی درآبی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش