دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، اسفند 1397 
آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 35-62

حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا


بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام

صفحه 63-78

مهسا حسینی؛ محمد خدائی وله‌زاقرد؛ علی سعیدی


تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی

صفحه 159-180

محمد اصولیان؛ سید علی حسینی اسفیدواجانی؛ مبینا باقری