نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون GRS مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • آنتروپی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]

ا

 • اتکاوتعدیل اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • اثر تمایلاتی اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • اثر قیمتی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • ادوار اعتباری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • ادوار تجاری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • ارزش در معرض ریسک مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
 • ارزش در معرض ریسک مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
 • استراتژی مومنتوم بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • اصول راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
 • افول توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • الگوریتم ژنتیک (GA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • الگوریتم لاسو بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • اندازه بانک بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • انعطاف‌پذیری مالی توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • اهرم مالی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]

ب

 • بازار سرمایه ایران تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
 • بازار سهام بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • بازده سرمایه تعدیل‌شده به ریسک ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • بانک‌ها ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • بی‌ثباتی پولی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • بی‌ثباتی مالی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • بحران بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
 • بلوغ توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • بهینه سازی پرتفوی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]

پ

 • پیش‌بینی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
 • پویایی‌شناسی سیستمی شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]

ت

 • تجزیه موجک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • تحلیل تکنیکال طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • تداوم اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • تغییرات شاخص بازار سهام بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • تلاطم مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • توابع کاپولا مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • توسعه یافتگی تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]

ج

 • جریان‌های نقد ورودی و خروجی ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]

چ

 • چرخه عمر شرکت توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]

ح

 • حاکمیت شرکتی رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
 • حالت های روحی بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • حسابداری ذهنی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]

د

 • داده‌های ترکیبی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • دام های مالی رفتاری بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • درخت تصمیم بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]

ر

 • راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
 • ریسک بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • ریسک اعتباری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • ریسک نقدشوندگی مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • ریسک نکول بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • ریسک نکول مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • رشد توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • رشد بازار سرمایه تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • رگرسیون لجستیک مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
 • روحیات بالا بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • روحیات پایین بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • روش بیزی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • روش‌های هوش مصنوعی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]

ز

 • زیان مورد انتظار ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]

س

 • ساختار سرمایه تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • سامانه تدان اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • سبد سرمایه بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • سبد سهام بهینه مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
 • سرایت پذیری بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • سرمایه فکری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
 • سهام انرژی‌ بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • سهامداران نهادی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • سوگیری رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]

ش

 • شاخص خلق نقدینگی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • شاخص‌های کملز ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • شبکه عصبی پیچشی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • شبیه‌سازی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • شرکتهای هلدینگ بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]

ص

 • صنایع بازنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • صنایع برنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • صندوق سرمایه گذاری در سهام ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • صندوق شاخصی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]

ع

 • عملکرد بانک‌ها رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
 • عملکرد بنگاه نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]

ف

 • فراتحلیل تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]

ق

 • قدرت تخصص تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • قدرت ساختاری تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • قدرت مدیرعامل تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • قراردادهای آتی مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • قیمت‌گذاری دارایی‌ها مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • قیمت مرجع اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]

ک

 • کاپیولا مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
 • کارایی اطلاعاتی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • کارایی بازار اختیارات تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]

گ

 • گزارشات تحلیلی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]

م

 • مالی رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
 • مالکیت دولتی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
 • محدودیت نقدینگی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • مدل BEKK بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
 • مدل خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • مدل‌های فاما و فرنچ مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
 • مدل‌های قیمت‌گذاری پویا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
 • مطالبات غیرجاری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • معیارهای تشخیص درماندگی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
 • معیارهای عملکرد پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • معاملات الگوریتمی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • مومنتوم مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]

ن

 • نرخ زیان نکول ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • نرخ وصول بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • نسبت آنی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • نسبت بهینه پوشش ریسک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • نسبت واریانس اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • نظریه پورتفولیو پیشرفته (MPT) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • نقدشوندگی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • نقشه لوجستیک بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
 • نقض محدودیت های آربیتراژ تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • نوسان بازده نفت بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]

و

 • واسطه‌گری مالی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]

ی

 • یادگیری عمیق طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]