کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها

دوره 10، شماره 31، آبان 1399، صفحه 129-151

10.52547/jfmp.10.31.129

جعفر رحمتی زاد خواجه پاشا؛ کاوه درخشانی درآبی؛ یونس نادمی؛ حمید آسایش


ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 113-126

سعید مرادی جزء؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ میلاد قربانی


تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1390

امین رضا کمالیان؛ علی اکبر نیک نفس؛ امید افشاری زاده؛ رضا غلامعلی پور