کلیدواژه‌ها = بازار سهام
بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 9-27

10.52547/jfmp.12.40.9

سید مهدی برکچیان؛ سیدمحمدحسین سیدصالحی


بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 121-142

10.52547/jfmp.10.30.121

شیما آل حیدر؛ محمد ابراهیم آقابابائی؛ محمد اقبال نیا