دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به کمک پیش بینی بازده مورد انتظار با استفاده از روش های شبکه عصبی LSTM، جنگل تصادفی و ARIMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.48308/jfmp.2024.104191

امیرعلی اقتصاد؛ عمران محمدی


بررسی اثرات ضریب خسارت، هزینه‌های عملیاتی و نسبت نگهداری بر میزان سودآوری شرکت‌های بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.48308/jfmp.2024.104192

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ میلاد شهرازی؛ ژاله مردانی؛ هانیه آریان اصل


ارائه الگوریتم قاعده محور برای شناسایی رژیم‌ها در بازارهای افتان‌وخیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.48308/jfmp.2024.104193

سید جلال طباطبائی


تاثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jfmp.2024.104197

مجید علی فر؛ محمد فقهی کاشانی؛ تیمور محمدی؛ محمد جواد نوراحمدی


آینده پژوهی پیشران‌های کلیدی موثر بر بی‌ثباتی بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.48308/jfmp.2024.104198

یلدا چرمی اسکویی؛ خدیجه ابراهیمی کهریزسنگی؛ ارزو اقایی چادگانی؛ مهدی صفری گرایلی