کلیدواژه‌ها = ریسک سقوط قیمت سهام
ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 217-243

10.52547/jfmp.11.33.217

فرزانه ولی زاده؛ امیر محمدزاده؛ محسن صیقلی؛ محسن ترابیان