دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، آذر 1398 
الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 29-50

10.52547/jfmp.9.27.29

علی رضاییان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ مریم خلیلی عراقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی


توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 51-79

10.52547/jfmp.9.27.51

محمدهاشم بت‌شکن؛ محمدمهدی بحرالعلوم؛ امیرحسین ارضا؛ امیر تقی خان تجریشی