دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک‌عملیاتی بانک‌ها با رویکردتوزیع‌زیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1402

10.52547/jfmp.2023.229647.1247

مهدی اکبری؛ احمدرضا یزدانیان


بررسی پویایی روابط نوسانی میان رمزارزهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.52547/jfmp.2023.229592.1245

سعید معین نمینی؛ حسین محسنی


مقاله پژوهشی

بررسی توان شیوه های داده کاوی در تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.52547/jfmp.2023.229967.1255

علی لعل بار؛ محدثه سلمانی؛ الهام درجاتی


فرصت‏های آربیتراژ در صندوق‏های سرمایه‏ گذاری قابل‏‏معامله در بورس و دارایی‏های تحت مدیریت آن‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.52547/jfmp.2023.230676.1270

حامد قصابزاده علمداری؛ رضا عیوض لو