دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.52547/jfmp.2022.224415.1107

داریوش فروغی؛ مهشید شهرزادی


علمی - پژوهشی

تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل های قیمت گذاری دارایی ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1401

10.52547/jfmp.2022.224292.1101

محسن لطفی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی


آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.52547/jfmp.2022.226505.1159

زهرا محمدیان؛ سعید فتحی؛ کریم آذربایجانی