فرصت‏‌های آربیتراژ در صندوق‏‌های سرمایه‏‌گذاری قابل‏‏‌معامله در بورس و دارایی‌‏های تحت مدیریت آن‌‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی فرصت‏‌های آربیتراژ در صندوق‏‌های سرمایه‌‏گذاری قابل معامله و دارایی‏‌های تحت مدیریت آن‌‏ها است. به این معنا که با استخراج داده‏‌های طی روز فرصت‌‏های آربیتراژ شناسایی شده و علت و رفتار قیمت حول این فرصت‏‌ها بررسی می‌شود. دو صندوق‏ سرمایه‌‏گذاری پالایش و دارایکم و دارایی‌‏های تحت مدیریت آن‌‏ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از چهار متغیر بازده صندوق، بازده پرتفوی صندوق، جریان سفارشات صندوق و جریان سفارشات پرتفوی صندوق به عنوان متغیرهای تحقیق استفاده شده است. پس از استخراج داده‌‏های طی روز، روابط میان صندوق و دارایی تحت مدیریت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بررسی شده‌‏است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیر بازده صندوق رابطه معناداری با متغیرهای دیگر دارد. در گام بعدی نیز که شامل آزمون‏‌های واکنش-تکانه و تجزیه واریانس می‏باشد، این یافته‏‌ها تایید می‏‌شوند. پس از این بررسی‏‌ها به تشریح فرصت‏‌های آربیتراژ پرداخته و سپس فرصت‌‏های آربیتراژ شناسایی شده اند. در ادامه رفتار متغیرهای تحقیق قبل و بعد از فرصت‏‌های آربیتراژ بررسی شد. بررسی‌‏ها نشان‌‏دهنده واگرایی قیمت صندوق و پرتفوی و ایجاد فرصت آربیتراژ می‏‌باشد که این اختلاف قیمت‏‌ها پس از مدتی اصلاح می‏‌شود. همچنین نوسانات قیمت صندوق‌‏ها از دارایی تحت مدیریت بیشتر می‏‌باشد که بیانگر جذابیت بیشتر با توجه به هزینه معاملاتی کمتر برای معامله‏‌گران می‏‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arbitrage opportunities between ETFs and their underlying portfolio

نویسندگان [English]

 • Reza Eyvazloo 1
 • Hamed Gh.Alamdari 2
1 Assistant Prof., Department of Finance and Insurance Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. student, Department of Finance and Insurance Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article, is going to study arbitrage opportunities between exchange-traded funds (ETFs) and their underlying portfolio. Therefore, we extract intraday data, and then carry out our research methodology to examine  arbitrage opportunities. Also, we study price and order flow behavior around the opportunities. We chose two Iranian ETFs named PALAYESH and DARA YEKOM as our research sample. In this article four variables including ETF return, underlying portfolio return, ETF order flow, and underlying portfolio order flow will be used to test our findings. After extracting data, we study the sigificant relationship between ETFs and their underlying portfolio by the Vector Autoregressive (VAR) model estimation. Finally, we found evidence about the divergence of ETF and its underlying prices and observe that mispricing correct through time by arbitrage mechanism

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange-Traded Funds (ETFs)
 • Arbitrage
 • Vector Autoregressive (VAR) Model
 • Impulse-Response
 • Variance Decomposision
 1. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56. doi: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6.
 2. Ben-David, I., Franzoni, F. and Moussawi, R. (2018). Do ETFs Increase Volatility?, Journal of Finance, 73(6), 2471–2535. doi: 10.1111/jofi.12727.
 3. Box, T. et al. (2021). Intraday arbitrage between ETFs and their underlying portfolios, Journal of Financial Economics, 141(3), 1078–1095. doi: 10.1016/J.JFINECO.2021.04.023.
 4. Box, T., Davis, R. L. and Fuller, K. P. (2019). ETF Competition and Market Quality, Financial Management, 48(3), 873–916. doi: 10.1111/fima.12246.
 5. Broman, M. S. (2016). Liquidity, style investing and excess comovement of exchange-traded fund returns, Journal of Financial Markets, 30, 27–53. doi: 10.1016/j.finmar.2016.05.002.
 6. Christiansen, C., Joensen, J. S. and Rangvid, J. (2008). Are economists more likely to hold stocks?, Review of Finance, 12(3), 465–496. doi: 10.1093/rof/rfm026.
 7. Da, Z. and Shive, S. (2018). Exchange traded funds and asset return correlations, European Financial Management, 24(1), 136–168. doi: 10.1111/eufm.12137.
 8. janati meshkati, A., abdolbaghi ataabadi, A., & bahadoran baghbadorani, A. (2018). Miss pricing, continuation of arbitrage and returns of Exchange Traded Funds in Iran. ـJournal of Financial Management Perspective, 8(23), 105-126.