کلیدواژه‌ها = بزرگ‌ترین سهام‌دار
ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 113-126

سعید مرادی جزء؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ میلاد قربانی