کلیدواژه‌ها = ریسک نقدشوندگی
مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 32، دی 1399، صفحه 9-32

10.52547/JFMP.10.32.9

رضا عیوض لو؛ یاسمن هاشمی؛ امیرعلی قربانی


بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران

دوره 5، شماره 11، آبان 1394، صفحه 9-26

جواد سرکا نیان؛ رضا را عی؛ سعید فلاح پور