نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون GRS مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • آزمون‌های ناپارامتری امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • آنتروپی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]

ا

 • اتحاد راهبردی روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • اتکاوتعدیل اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • اتکا و تعدیل واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • اثر تمایلاتی پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]
 • اثر تمایلاتی اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • اثر تمایلاتی واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • اثر قیمتی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • اثر گرایشی بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • اثر گرایشی بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • اثر متقابل هم‌زمان انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • احتمال انتقال تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]
 • احساسات سرمایه‌گذار تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • احساسات سرمایه‌گذار طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • احساسات سرمایه‏ گذاران واکاوی تأثیر احساسات سرمایه ‏گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 9-30]
 • احساسات سرمایه‌گذاران بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 95-115]
 • احساسات سرمایه‌گذاران احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • احساسات سرمایه‌گذاران احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • اخلال سیستماتیک بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • ادغام بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • ادغام عمودی روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • ادوار اعتباری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • ادوار تجاری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • ارتباط ارزشی بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 87-103]
 • ارزیابی عملکرد- مالی رفتاری شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]
 • ارزش ایجادشده برای سهامداران ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • ارزش افزودة اقتصادی (EVA) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • ارزش افزوده اقتصادی ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ارزش افزوده اقتصادی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 37-52]
 • ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • ارزش بازار ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • ارزش بازار برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]
 • ارزش بازار شرکت بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • ارزش برند تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]
 • ارزش پول ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • ارزش پولی کارکنان بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • ارزش جاری بازار سهام بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • ارزش در معرض خطر بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • ارزش در معرض ریسک بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • ارزش در معرض ریسک مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
 • ارزش در معرض ریسک مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • ارزش در معرض ریسک بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • ارزش ذاتی بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • ارزش ذاتی به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • ارزش سهام شرکت ها بررسی رابطة بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتها [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • ارزش شرکت تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • ارزش شرکت تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • ارزشگذاری تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • ارزش گذاری استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • ارزهای دیجیتالی بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH)) [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 143-172]
 • ازمون علیت تودا و یاماموتو تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 159-180]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (ابگم) تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • استانداردهای حسابداری ملی (احم) ایران تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • استانداردهای حسابرسی بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • استراتژی اخلالی بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • استراتژی جنبش حرکتی (مومنتوم) بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • استراتژی معاملاتی بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • استراتژی مومنتوم بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • استراتژی‌های تجاری ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • استراتژی‌های معاملاتی بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • استراتژی‌های معاملاتی بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • اصول راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
 • اطلاعات غیر مالی بررسی توان شیوه های داده کاوی در تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اطلاعات مالی بررسی توان شیوه های داده کاوی در تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اطلاعیه‌های سود نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]
 • اطمینان مدیریتی طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • اعتبارات بانکی تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 115-131]
 • اعتبارسنجی متقابل10-تایی پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • اعتماد اجتماعی سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • اعتماد به شهود بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • اعلامیه‌های تعدیل سود فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • افشا تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • افشاء اطلاعات بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • افشاء داوطلبانه ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • افشای اجباری بررسی رابطة بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتها [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • افشای اختیاری بررسی رابطة بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهامشرکتها [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • افشا اطلاعات تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • افشای داوطلبانه بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • افق زمانی کوتاه‌مدت تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • افول توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • اقتصاد مالی تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • اقلام تعهدی تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • اقلام تعهدی شرکت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • اقلام تعهدی صنعت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • الگوی ارزش نامشهود محاسبه شده ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • الگوی پالیک ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • الگوی تصحیح خطای برداری تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • الگوی تغییرات نرخ ارز ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • الگوریتم C5.0 تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • الگوریتم آتش‌بازی بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • الگوریتم انبوه‌ذرات بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • الگوریتم انتخاب ویژگی الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ازدحام ذرات برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • الگوریتم پرندگان" بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم چرخه‌ آب (WCA) [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 9-32]
 • الگوریتم تجمعی حرکت ذرات تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش‌بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم تجمعی حرکت ذرات [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 75-101]
 • الگوریتم جست وجوی گرانشی ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]
 • الگوریتم دسته‌های میگو بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]
 • الگوریتم ژنتیک (GA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب II بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • الگوریتم شبیه سازی بازپخت بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی چندهدفه بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • الگوریتم لاسو بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • الگوریتم‌های خوشه‌بندی یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک‌عملیاتی بانک‌ها با رویکردتوزیع‌زیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم‌های طبقه‌بندی یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک‌عملیاتی بانک‌ها با رویکردتوزیع‌زیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای ارزیابی تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • انتخاب پرتفولیو انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 131-159]
 • انتخاب حسابرس تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 75-98]
 • انتخاب سبد سهام بهینه انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 37-52]
 • انتخاب ویژگی پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • انتقال نوسان بین بازاری انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • انحراف ساختار سرمایه تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • انحراف ساختار سرمایه تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • انحصار مالی محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • اندازة شرکت بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • اندازه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]
 • اندازه توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]
 • اندازه بانک بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • اندازه شرکت بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • اندازه شرکت بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • اندازه شرکت رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 105-127]
 • انعطاف‌پذیری مالی توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • انفجار حباب تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • انگیزه احتیاطی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • اهداف استراتژیک طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • اهرم بازار بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • اهرم بدهی عملیاتی بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • اهرم عملیات بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • اهرم مالی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]

ب

 • بازار اولیه تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • بازار بورس تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • بازار بورس اوراق بهادار طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام به وسیلهسرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازار بورس اوراق بهادار مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازار ثانویه تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • بازار سرمایه بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازار سرمایه برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]
 • بازار سرمایه طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • بازار سرمایه ایران تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
 • بازار سرمایه تهران محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 119-143]
 • بازار سهام بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • بازار سهام قیمت‌گذاری اختیار گستره بر پایه مدل‌های نرخ بهره لایبور پرش-انتشار [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 35-49]
 • بازار سهام احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • بازار سهام تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • بازار سهام بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • بازار سهام تهران تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • بازارگردان بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازارگردانی بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بازار موازی پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • بازده بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • بازده محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • بازده بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • بازده طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • بازده بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • بازده بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 95-115]
 • بازده آتی حقوق صاحبان سهام بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • بازده آتی سهام بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 51-69]
 • بازده اضافی سهام طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • بازده اوراق بدهی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • بازده بازار مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • بازده حدی روزانه الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 29-50]
 • بازده دارایی‌ها عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 71-92]
 • بازده سرمایه تعدیل‌شده به ریسک ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • بازده سهام تأثیر عوامل سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام )مدل پنج [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 53-78]
 • بازده سهام بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 9-26]
 • بازده سهام مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • بازده سهام تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • بازده سهام تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 91-118]
 • بازده سهام طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • بازدهی سهام تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 51-74]
 • بازدهی سهام پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • بازدهی سهام بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • بازدهی سهام بانک‌های تجاری عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 71-92]
 • بازده غیرعادی فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • بازده غیرعادی تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • بازدهی غیرعادی نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]
 • بازدهی غیرعادی بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • بازده غیر عادی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • بازده غیرنرمال الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • بازده کوتاه‌مدت عرضه اولیه اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • بازده مازاد سهام ریسک دنباله و بازده مازاد سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 35-55]
 • بازده مورد انتظار بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بازده مورد انتظار هر سهم بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بالابودن رشد فروش بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • بانکداری بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • بانکداری متمرکز امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • بانک‌ها ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر ویژگی‌های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • باور اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • باور اقتصادی طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • بتا مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • بتا توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]
 • بتای مشروط رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • بی‌ثباتی پولی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • بی‌ثباتی مالی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • بی‌ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • بحران بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
 • بحران ارزی ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • بحران مالی سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • بردار خودرگرسیون ساختاری انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • برگشت قیمت بلندمدت الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • برنامه‌ریزی آرمانی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 37-52]
 • بزرگ‌ترین سهام‌دار ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • بیش اطمینانی مدیریت تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • بیش سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • بعد فنی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • بیع دین به دین معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بعد نهادی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • بی‌قاعدگی‌های قیمت‌گذاری توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • بک تست بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • بلوغ توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • بیماری کووید 19 محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 119-143]
 • به موقع بودن سود ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • بهینه‌سازی پایدار بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • بهینه سازی پرتفوی استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • بهینه سازی پرتفوی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
 • بهینه سازی پورتفوی بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • بهینه‌سازی چند هدفه ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • بهینه‌سازی سبد سهام بررسی اثر انتخاب دوره مطالعه بر حل بهینه‌سازی سبد سهام بر اساس معیار متفاوت ریسک با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 95-122]
 • بهینه‌سازی سبد سهام بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • بورس اوراق بهادار بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • بورس اوراق بهادار بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • بورس اوراق بهادار تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • بورس اوراق بهادار برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]
 • بورس اوراق بهادار تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • بورس اوراق بهادارتهران بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • بورس اوراق بهادار تهران تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • بورس اوراق بهادار تهران فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • بورس اوراق بهادار تهران مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • بورس اوراق بهادار تهران بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • بورس اوراق بهادار تهران نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]

پ

 • پایایی بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • پایداری تلاطمی بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • پارامتر متغیر زمان پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • پذیرش فناوری طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام به وسیلهسرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پرتفوی بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • پرتفوی ارزشی رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • پرتفوی بازنده بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • پرتفوی برنده بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • پرتفوی برنده بررسی بیش واکنشی سهامداران و مقایسة آن در شرکت‌های کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 59-76]
 • پرتفوی‌پژوهی الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • پرتفوی ردیاب آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 35-62]
 • پرتفوی رشدی رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • پرتفوی سرمایه‌گذاری انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 131-159]
 • پرتفوی سهام ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]
 • پرتفوی مصارف بانکی بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • پرتفوی منابع بانکی بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • پیش‌بینی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • پیش‌بینی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • پیش‌بینی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
 • پیش‌بینی بازده مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • پیش‌بینی بازدهی سهام آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • پیش‌بینی بازه‌ای مقدار سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • پیش‌بینی تقلب مالی پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 64-80]
 • پیش‌بینی ریسک دنباله چپ توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]
 • پیش‌بینی روند پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • پیشبینی سود توسط مدیریت رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • پیش‌بینی شاخص بورس الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]
 • پیش‌بینی قیمت ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • پیش بینی قیمت سهام تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پیشنهادی خرید و فروش بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • پویای‌شناسی سیستمی برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]
 • پویایی‌شناسی سیستم برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]
 • پویایی‌شناسی سیستمی شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]

ت

 • تابع پایه شعاعی الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • تأثیرات اجتماعی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • تأخیر در رسیدن به قیمت واقعی بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • تأمین مالی فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • تأمین مالی طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • تامین مالی احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • تامین مالی پروژه‌محور روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • تأمین‌مالی خرد محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • تامین مالی شرکتی روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • تامین مالی-کیفیت افشاء اطلاعات-رشد شرکت-ساختار مالکیت رابطه بین کیفیت افشاء اطلاعات و تامین مالی خارجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش تعدیلگر رشد شرکت و ساختار مالکیت [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 33-60]
 • تبدیل فوریه سریع برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • تجزیه موجک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • تحلیل احساسات بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • تحلیل تکنیکال طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • تحلیل عاملی اکتشافی زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • تحلیل میک مک ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • تحلیل مولفه‌های اساسی احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • تحمل ریسک فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • تخصصی‌شدن بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • تداوم اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • تداوم واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • تسری نوسانها بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • تسهیلات بانک ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • تسهیلات غیرجاری ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • تصحیح خطای برداری بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • تصمیمات خریدوفروش سهام طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • تصمیمات سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • تصمیم گیری خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • تصمیمگیری چندمعیاره تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ فرآیند تحلیل شبکه‌ای انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 131-159]
 • تعداد دفعات معاملات رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • تغییرات اقتصادی تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-145]
 • تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • تغییرات دما آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 35-62]
 • تغییرات زمانی؛ رشد اقتصادی تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 51-74]
 • تغییرات شاخص بازار سهام بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • تغییرات غیرعادی مثبت وجه نقد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • تغییرات غیرعادی وجه نقد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • تغییرات منفی وجه نقد بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • تغییر رویه‏های حسابداری تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-145]
 • تغییر مدیریت و اقلام تعهدی اختیاری بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • تفکیک سود تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • تقسیم سود بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • تقلب بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • تکنیک دیمتل اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • تلاطم محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • تلاطم مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • تلاطم تصادفی برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • تلاطم تصادفی بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • تمرکز مالکیت ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • تمرکز مالکیت آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • تمرکز مالکیت و اهرم مالی بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • تنوع‌بخشی بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • تنوع کسب‌وکار تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • تهدید بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • توابع کاپولا مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • توانایی شناختی بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • تورش زیان‌گریزی تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • تورش فرا اعتمادی تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • تورش‌های رفتاری تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • توزیع قیمت مرجع بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • توسعه یافتگی تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • توسعه بازار سرمایه برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات عوامل مؤثر بر ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 33-68]
 • توسعه- شرکت های نوپا- ایران دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 133-151]
 • تئوری اختیار واقعی تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 53-69]
 • تئوری داده بنیاد طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • تئوری قیمت گذاری آربیتراژ بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • تئوری مقادیر حدی الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 29-50]

ث

 • ثبات پرتفوی ردیاب توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • ثبات عملکرد بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 63-78]
 • ثبات مالی ارزیابی اثر خلق نقدینگی بر سود آوری و ثبات مالی بانک ها [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 51-73]

ج

 • جریان نقد پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 123-145]
 • جریان نقدی تأثیر تفکیک سود بر توانایی پیش بینی قیمت سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • جریان نقدی آزاد بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • جریان نقدی آزاد (FCF) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • جریان نقدی آزاد- تنوع بخشی- عملکرد- پانل دیتا بررسی رابطه جریان نقدی آزاد و تنوع بخشی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو) [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 33-53]
 • جریان نقد عملیاتی تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]
 • جریان نقدی عملیاتی بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]
 • جریان نقدی عملیاتی (CFO) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • جریان های نقد آزاد بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • جریان‌های نقد آزاد تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]
 • جریان های نقدی شرکت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • جریان های نقدی صنعت بررسی ارتباط ارزشی جریان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • جریان‌های نقد عملیاتی غیر‌عادی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • جریان‌های نقد ورودی و خروجی ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
 • جزء تعهدی سود عملیاتی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • جزء نقدی سود عملیاتی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • جهانی شدن بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]

چ

 • چرخة عمر شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 79-90]
 • چرخه تجاری تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 93-116]
 • چرخه عمر شرکت توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • چولگی اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • چولگی بازده بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • چولگی سیستماتیک توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]
 • چولگی منفی بازده سهام بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • چولگی منفی بازده سهام تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]

ح

 • حافظه بلندمدت نوسانات تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 9-35]
 • حاکمیت پروژه روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • حاکمیت شرکتی تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • حاکمیت شرکتی بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • حاکمیت شرکتی بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]
 • حاکمیت شرکتی بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 113-126]
 • حاکمیت شرکتی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • حاکمیت شرکتی رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
 • حالات حدی تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]
 • حالت های روحی بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • حباب تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • حباب قیمتی تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • حباب قیمتی سهام عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 173-187]
 • حجم مبنا بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حجم معاملات نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • حجم معاملات بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • حجم معاملات فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • حجم معاملات رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • حجم معاملات بازار سهام بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • حد نوسان قیمت بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حسابداری ذهنی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
 • حسابداری سرمایه انسانی بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • حسابداری مالی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسابداری مدیریت بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسابرسی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 111-131]
 • حساسیت سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]
 • حساسیت سرمایه‌گذاری به قیمت تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]

خ

 • خرید بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • خطای ردیابی توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • خطای معاملاتی پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]
 • خطر سقوط قیمت سهام واکاوی تأثیر احساسات سرمایه ‏گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 9-30]
 • خط‌مشی‌های بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • خلاف قاعده‌های تقویمی (ماه‌های محرم و رمضان) بررسی بازده و نوسان‌پذیری بازده صنعت سرمایه‌گذاری در ماه‌های محرم و رمضان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 25-41]
 • خلق نقدینگی بانک‌ها‌‌‌ ارزیابی اثر خلق نقدینگی بر سود آوری و ثبات مالی بانک ها [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 51-73]
 • خوانایی خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • خود دیده‌بانی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • خودرگرسیون طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • خودرگرسیون میانگین متحرک طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • خود رگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • خودکنترلی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • خوشه‌بندی سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]

د

 • داده کاوی تبیین مهمترین عوامل مؤثر بر رتبه افشای اطلاعات شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • داده کاوی ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 87-103]
 • داده‌کاوی مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • داده های تابلویی بررسی نقش اجزای نقدی و تعهدی سود عملیاتی در پیش بینیارزش بازار شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • داده های ترکیبی بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • داده‌های ترکیبی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • دامنک نسبی محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • دام های مالی رفتاری بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • دانش بازاریابی بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • دانش مالی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • درآمدهای نفتی تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 51-74]
 • درخت تصمیم ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 87-103]
 • درخت تصمیم بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • دیرش تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • درصد روزهای معاملاتی بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • درصد عرضة عمومی اولیه بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • درصد مالکیت سهام داران نهادی ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • درصد مالکیت مدیران ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • درماندگی مالی بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • درماندگی مالی تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش‌بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم تجمعی حرکت ذرات [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 75-101]
 • درماندگی مالی بررسی توان شیوه های داده کاوی در تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • دسترسی مالی محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • دفتر سفارش بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • دفعات معاملات فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • دیکـی - فـولر تعمیم‌یافته تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • دلفی فازی تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 115-131]
 • دورة نگهداری سهام عادی بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • دوره تبدیل وجه نقد بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]

ر

 • رابطه تنزیل جریانات نقد آزاد سهام بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه تنزیل جریانات نقد آزاد سهام به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه تنزیل سودهای نقد بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه تنزیل سودهای نقد به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه در گذر زمان رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • رابطه ریسک-بازده احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • رابطه رشد سودهای غیرعادی بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه رشد سودهای غیرعادی به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه سود باقی‌مانده بررسی مقایسه‌ای رابطه‌های تنزیلی ارزشگذاری سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 113-138]
 • رابطه سود باقی‌مانده به‌کارگیری پدیده تونلینگ جهت افزایش توانایی پیش‌بینی مدیریت سود در مدل بنیش بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 139-171]
 • رابطه میانگین-واریانس احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • راهبرد ارزشی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • راهبرد حرکتی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
 • راهبری شرکتی راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست‌های مالی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 33-61]
 • راه‌حل سازشی ترکیبی ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • رتبه‌بندی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • ردیابی شاخص توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • ریزش قیمت سهام قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 87-111]
 • رژیم حسابداری تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • ریسک بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • ریسک بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • ریسک بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • ریسک ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 173-192]
 • ریسک اعتباری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • ریسک اعتباری توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • ریسک اعتباری- نکول بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 133-168]
 • ریسک پذیری ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]
 • ریسک دنباله ریسک دنباله و بازده مازاد سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 35-55]
 • ریسک سیستماتیک بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 9-30]
 • ریسک سیستمیک بررسی تاثیر ویژگی‌های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک سقوط سهام ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 39-63]
 • ریسک سقوط قیمت سهام بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • ریسک سقوط قیمت سهام ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]
 • ریسک عملیاتی یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک‌عملیاتی بانک‌ها با رویکردتوزیع‌زیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک نامطلوب ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • ریسک نامطلوب بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • ریسک نقدشوندگی بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 9-26]
 • ریسک نقدشوندگی مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • ریسک نکول بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • ریسک نکول مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • رشد توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
 • رشد بازار سرمایه تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • رشد درآمد بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد باکیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • رشد شرکت اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • ریشه واحد بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • رضایت سرمایه‏‏گذاران بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • رضایت مالی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • رضایت مشتری سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • رفتار توده وار ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]
 • رفتار جمعی توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • رفتار خریداران ارز ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • رفتار سرمایه‏گذاران بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • رفتار فروشندگان ارز ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]
 • رفتار مالی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • رفتار مدیریت در ارائه سود تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 75-98]
 • رفتار معامله‌گران بررسی رابطه معامله‌گری اخلالی و بازده سهم در بازار سهام ایران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 77-99]
 • رقابت در بازار محصول بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • رگرسیون بردارپشتیبان الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • رگرسیون روباست عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری شرکت های صنعتی بورس اوراق بهادار تهران در دارایی‌های مالی ریسکی و تاثیر آن بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 169-197]
 • رگرسیون ستیغی زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • رگرسیون فازی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • رگرسیون لجستیک مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
 • رگرسیون لجستیک تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 91-118]
 • رگرسیون لجستیک زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • رهیافت بیزی تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • رهیافت گارچ چند متغیره بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH)) [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 143-172]
 • رهبری در صنعت بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • روحیات بالا بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • روحیات پایین بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
 • رویداد پژوهی فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • روزهای معاملاتی نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • روش ARDL عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • روش بیزی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • روش تخمین‌زننده گشتاور تعمیم یافته تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • روش تصمیم گیری تاپسیس اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • روش سود باقی مانده استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • روش‌شناسی پرتفوی پژوهی توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • روشهای تأمین مالی اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • روش‌های تأمین مالی شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 79-90]
 • روش‌های هوش مصنوعی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
 • رویکرد آمیخته اکتشافی شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]
 • رویکرد ترکیبی ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]
 • رویکرد توزیع زیان یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک‌عملیاتی بانک‌ها با رویکردتوزیع‌زیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد دوپانت عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 71-92]
 • رویکرد ساختاری-تفسیری ارائه الگویی از رفتار خریداران و فروشندگان ارز در کشور با رویکرد ساختاری-تفسیری [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 161-189]

ز

 • زیان مورد انتظار ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • زمان تا سررسید رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • زمان‌سنجی بازار زمانسنجی بازار با در نظرگیری شاخص احساسات سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 175-204]
 • زنجیره مارکوف پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]
 • زنجیره مارکوف تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]

س

 • ساختار دارایی ها بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ساختار زمانی بازده سهام تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • ساختار سرمایه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]
 • ساختار سرمایه تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • ساختار سرمایه هدف تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • ساختار سرمایۀ هدف تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • ساختار گزارش‌های مالی ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 39-63]
 • ساختار مالی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • ساختار مالکیت ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • سیاست‌های مالی راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست‌های مالی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 33-61]
 • سامانه تدان اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • سبد بهینه بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم آتش‌بازی با استفاده از ارزش در معرض خطر و مقایسه آن با الگوریتم انبوه‌ذرات [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 9-37]
 • سبد سرمایه بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • سبد سرمایه‌گذاری بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • سبد سهام بهینه کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • سبد سهام بهینه مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
 • سبد میانگین واریانس سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • سبکهای تصمیمگیری ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • سرایت پذیری بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • سرریزی نوسان بررسی پویایی روابط نوسانی میان رمزارزهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرریز نوسانات مالی بررسی اثرات سرریز نوسانات مالی میان ارزهای دیجیتالی (کاربرد رهیافت گارچ چند متغیره (BEKK-GARCH)) [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 143-172]
 • سررسید بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • سری‌زمانی مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • سرعت تعدیل بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]
 • سرعت تعدیل اهرم سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • سرمایة اجتماعی سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • سرمایه انسانی بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایه در گردش تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 93-116]
 • سرمایه در گردش تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش‌بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه‌ عصبی مصنوعی و الگوریتم تجمعی حرکت ذرات [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 75-101]
 • سرمایه ساختاری بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایهفیزیکی بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایه فکری بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • سرمایه فکری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
 • سرمایهگذاری تأثیر عوامل سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام )مدل پنج [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 53-78]
 • سرمایه‌گذاری فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • سرمایه‌گذاری بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • سرمایه گذاران خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • سرمایه گذاران . PT/MA بررسی تأثیر ویژگی های توزیع آماری قیمت های مرجع بر رویبازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران با نقش میانجی رفتار مالی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 173-197]
 • سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • سرمایه‌گذاران حقوقی نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 49-68]
 • سرمایه‌گذاران خُرد اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه‌مدت نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • سرمایه گذاری ریسک پذیر- عوامل موثر دلایل عدم توسعه یافتگی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 133-151]
 • سرمایه‌گذاری شرکتی بالابودن رشد فروش، رهبری در صنعت و تأثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایه‌گذاری شرکتی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 29-49]
 • سرمایه‌گذار نهادی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سیستم معادلات همزمان بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • سفته بازی معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سهام انرژی‌ بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • سهامداران نهادی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • سهام شناور آزاد بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • سواد مالی تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 75-94]
 • سود بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد باکیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • سودآوری بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • سودآوری بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی بنگاه ها [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • سودآوری تأثیر عوامل سودآوری و سرمایه گذاری بر بازده سهام )مدل پنج [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 53-78]
 • سودآوری تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 93-116]
 • سودآوری تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]
 • سودآوری بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • سودآوری نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • سودآوری ارزیابی اثر خلق نقدینگی بر سود آوری و ثبات مالی بانک ها [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 51-73]
 • سود خالص (NI) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • سود غیرمنتظره رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 105-127]
 • سود هدف رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • سوگیری بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 51-69]
 • سوگیری رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
 • سوگیری رفتاری طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • سوگیری رفتاری اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • سوگیری‌های چندگانه پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]

ش

 • شاخص طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • شاخص احساسات بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • شاخص آرمز واکاوی تأثیر احساسات سرمایه ‏گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 9-30]
 • شاخص استخراج کانه‌های فلزی عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • شاخص پیوتروسکی آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • شاخص ترکیبی محاسبه شاخص ترکیبی اندازه‌گیری دسترسی مالی در ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 193-215]
 • شاخص خلق نقدینگی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • شاخص فلزات صنعتی نزدک عنوان بررسی تأثیر شاخص‌های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه‌های فلزی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 85-112]
 • شاخص قیمت سهام برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]
 • شاخص کل- آنتروپی چند مقیاسی شانون تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 159-180]
 • شاخص کل سهام بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • شاخص کل قیمت‌های سهام بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 9-31]
 • شاخص‌های امکان‌پذیری بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • شاخص‌های پایداری بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • شاخص های حسابرسی تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 75-98]
 • شاخص‌های کملز ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • شاخص هرفیندال تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • شبکه پیچیده بررسی تاثیر ویژگی‌های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • شبکه عصبی بازگشتی حافظه کوتاه-مدت ماندگار ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • شبکه عصبی پیچشی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • شبکه عصبی عمیق الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مناسب به‌منظور پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 35-67]
 • شبکه عصبی عمیق مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • شبکه عصبی مصنوعی سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • شبکه فراگیر قرض الحسنه(شفق) تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • شبیه‌سازی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
 • شبیه‌سازی ناپارامتریک طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]
 • شرایط عدم قطعیت ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • شرکت تأمین سرمایه طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • شرکت‌های خانوادگی بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • شرکت‌های غیرخانوادگی بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • شرکتهای کارگزاری ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • شرکت‌های مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • شرکتهای هلدینگ بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • شفافیت تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • شفافیت خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 87-103]
 • شکاف قیمت بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • شکاف قیمتی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]
 • شکست در الگوهای بلندمدت معیارهای عملکردی و سودتقسیمی بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]
 • شهرداری بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • شیوه تأمین منابع بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]

ص

 • صرف تنوع تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • صرف ریسک بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بااستفاده ازمتغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • صرف سهام –معما- تهران تحلیل معمای صرف سهام و بررسی مشکلات تخمین ضریب ریسک‌گریزی در بازار سهام تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 51-74]
 • صنایع بازنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • صنایع برنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • صنایع پاییندستی اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • صندوق &rlm فرصت‏های آربیتراژ در صندوق‏های سرمایه‏ گذاری قابل‏‏معامله در بورس و دارایی‏های تحت مدیریت آن‏ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • صندوق سرمایه گذاری در سهام ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]
 • صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 63-78]
 • صندوق شاخصی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • صندوق قرض الحسنه تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
 • صنعت بانکداری امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • صنعت سرمایه‌گذاری بررسی بازده و نوسان‌پذیری بازده صنعت سرمایه‌گذاری در ماه‌های محرم و رمضان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 25-41]
 • صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]

ض

 • ضریب واکنش سود رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 105-127]

ع

 • عامل ارزش و عامل اندازه بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • عامل بازار بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • عدم اطمینان محیطی بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عدم تقارن اطلاعات آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 133-144]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 9-28]
 • عدم تقارن رفتاری نوسانات تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 9-35]
 • عدم شفافیت مالی قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 87-111]
 • عدم قطعیت طراحی شاخصی برای اطمینان مدیریتی و باورهای اقتصادی مدیران شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 245-272]
 • عدم نقدشوندگی بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • عدم نقدشوندگی تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • عرضة عمومی اولیه بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • عرضه پول و شاخص تولیدات صنعتی بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • عرضه ثانویه سهام بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • عرضه عمومی اولیه پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • عکس العمل بیش از اندازه بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • علّیت بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • علّیت گرنجردرواریانس شرطی تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • عمرشرکت بررسی تغییرات عوامل درونشرکتی بر سطح افشاء داوطلبانة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عمق بازار تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]
 • عمق بازار بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • عملکرد بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • عملکرد بررسی تأثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 143-164]
 • عملکرد اقتصادی بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عملکرد بانک‌ها رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
 • عملکرد بنگاه نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • عملکرد حسابداری بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عملکرد شرکت تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • عملکرد قیمتی سهم بررسی عملکرد قیمتی سهام پس از عرضه ثانویه با در نظر گرفتن احساسات سرمایه‌گذار [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 97-118]
 • عملکرد کارکنان بررسی تأثیر استقرار نظام ارزشیابی پولی بر عملکرد کارکنان در شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • عملکرد کوتاه‎مدت IPO پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • عملکرد مالی بررسی رابطة سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • عملکرد مالی به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • عملکرد معاملاتی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]

غ

 • غربال سهام تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]

ف

 • فاصله تا نکول بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 133-168]
 • فاوا تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • فرااعتمادی فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • فراتحلیل تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) اولویت‌بندی باورهای سرمایه‌گذاران و عوامل اثرگذار بر آن باورها در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 9-38]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • فرایند تحلیل شبکهای تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • فرایندهای تصادفی پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 123-145]
 • فرایندهای لوی پرش نامتناهی برآورد ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از فرایند‌های لوی تلاطم تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 69-94]
 • فرا واکنش فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 31-48]
 • فرصت بررسی تحلیلی فرصتها و تهدیدات جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار ایران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • فرصت رشد بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 53-69]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 49-68]
 • فرضیه بازار تطبیق‌پذیر مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • فرضیه بازار کارا مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • فروش دین فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • فعالیتهای مالی بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]

ق

 • قابلیت پناهگاه امن و پوششی تحلیل رفتار نوسانی بیت کوین و بررسی قابلیت امن و پوششی آن برای سرمایه گذاران ایرانی [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 9-35]
 • قدرت بازار محصول بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • قدرت تخصص تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • قدرت ساختاری تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • قدرت مدیرعامل تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
 • قرارداد آتی رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • قراردادهای آتی معاملات سفته بازی در بازارآتی و انطباق آن با موازین اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • قراردادهای آتی مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • قیمت تمام‌شدة پول بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 134-158]
 • قیمت جهانی نفت بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 9-35]
 • قیمت سهام عوامل موثر بر پیش‌بینی بی‌قاعدگی حباب قیمتی سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 173-187]
 • قیمت سهم پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • قیمت‌گذاری اختیار قیمت‌گذاری اختیار گستره بر پایه مدل‌های نرخ بهره لایبور پرش-انتشار [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 35-49]
 • قیمت‌گذاری بیش از اندازه قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 87-111]
 • قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]
 • قیمت‌گذاری دارایی‌ها مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • قیمت‌گذاری دولتی تأثیر و نقش دولت در دیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 9-34]
 • قیمت‌گذاری نادرست بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • قیمت مرجع اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
 • قیمت مرجع واکاوی تغییر اثر متغیرهای بنیادین بر بازده در بازار سرمایه ایران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 57-84]
 • قیمت نفت برنامه‌ریزی سناریو اثر تغییرات نرخ ارز و قیمت طلای جهانی بر بازار مالی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 27-50]
 • قیمت نفت پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]

ک

 • کاپیولا مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
 • کارایی اطلاعاتی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • کارایی بازار اختیارات تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • کارت امتیازی متوازن طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • کانوی فازی سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 79-90]
 • کسر تنوع تأثیر تنوع کسب‌وکار بر ارزش بنگاه؛ شواهدی از صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 33-50]
 • کشیدگی بازده بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • کشیدگی سیستماتیک توان توضیحی گشتاورهای سیستماتیک بالاتر در مدل شرطی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 9-28]
 • کیفیت اطلاعات مالی و حجم معاملات بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 111-131]
 • کیفیت افشا تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • کیفیت بازار سهام تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 41-63]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر بهبود حجم معاملات و کیفیت اطلاعات مالی میان دوره‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 111-131]
 • کیفیت حسابرسی اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بر بازده عرضه اولیه عمومی: نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی و رشد شرکت [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 39-65]
 • کیفیت خدمات برخط سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 95-114]
 • کیفیت سود بررسی رابطه بین افزایش سود همراه با افزایش درآمد باکیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • کیفیت سود در طول زمان تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-145]
 • کیفیت گزارشگری مالی نقش کیفیت گزارشگری مالی بر گرایش سرمایه‌گذاران نهادی گذرا در اتخاذ راهبردهای معاملاتی ارزشی و حرکتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 9-33]
 • کیفی و کمی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • کلیدواژه: رفتار منطقی بورس بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]
 • کلید واژه ها: سیستم یکپارچه پولی- بانکی تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 153-176]
 • کم سرمایه‌گذاری بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی [دوره 6، شماره 16، 1395، صفحه 31-49]
 • کواریانس مشروط رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک: شواهدی از الگویقیمت گذاری دارایی سرمایهای در گذر زمان ICAPM )) [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • کوته ­بینی مدیران بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 51-69]

گ

 • گارچ چندمتغیره بررسی پویایی روابط نوسانی میان رمزارزهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • گذاری قابل معامله، آربیتراژ، مدل VAR، واکنش-تکانه، تجزیه واریانس فرصت‏های آربیتراژ در صندوق‏های سرمایه‏ گذاری قابل‏‏معامله در بورس و دارایی‏های تحت مدیریت آن‏ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرانولیته بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • گردش معاملات بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • گزارشات تحلیلی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • گزارش حسابرس مستقل پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 64-80]
 • گزارشگری مالی متقلبانه بررسی و تطبیق میزان دقت نتایج حاصل از مدل‌های «بنیش» و «تعدیل‌شده بنیش» بر اساس‌ محیط اقتصادی ایران در کشف و افشای گزارش‌گری مالی متقلبانه [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 105-124]
 • گشتاور تعمیم‌یافته بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 43-59]

م

 • ماشین بردار پشتیبان پیش‌بینی روند قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان تعدیل‌یافته همراه با انتخاب ویژگی هیبرید [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 69-86]
 • مالی رفتاری بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • مالی رفتاری فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 27-52]
 • مالی رفتاری توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • مالی رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
 • مالی رفتاری طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • مالی رفتاری طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • مالکیت دولتی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
 • مانده نقد پیش بینی جریان نقد با استفاده از فرایندهای تصادفی پیوسته [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 123-145]
 • میانگین متحرک طراحی مدل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMA) و خودرگرسیون میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (ARMAX) و ارزیابی عملکرد آن ها [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 135-158]
 • متغیرهای غیرمالی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • متغیرهای کلان اقتصادی تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • متغیرهای کلان اقتصادی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • متغیر‌های کلان اقتصادی تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • متغیرهای مالی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 47-68]
 • متن کاوی بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 57-89]
 • متن‌کاوی تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • متنوع‌سازی بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • متنوع‌سازی بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • متوسط اندازه معاملات رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • محافظه‌کاری مشروط ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 39-63]
 • محتوای اطلاعاتی بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • محتوای اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی خبر شیوع کووید 19 در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 119-143]
 • محتوای اطلاعاتی فزآینده ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر بازارهای اولیه و ثانویه بر عملکرد شرکت‌ها [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 91-116]
 • محتوای اطلاعاتی گزارشگری سود سهام بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]
 • محتوای اطلاعاتی نسبی ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 9-27]
 • محدودیت تعداد سهام بهینه‌سازی سبد سهام با سنجه‌های مبتنی بر ارزش در معرض ریسک و محدودیت تعداد سهام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری دسته‌های میگو (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 147-169]
 • محدودیت نقدینگی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
 • محدودیت‌های کاردینالیتی ارائه مدل ترکیبی بهینه‌سازی سبد سهام براساس پیش‌بینی قیمت با شبکه عصبی بازگشتی LSTM به کمک محدودیت‌های کاردینالیتی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 119-143]
 • محدودیتهای مالی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • محیط های اعتباری تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران با رویکرد دلفی فازی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 115-131]
 • مداخله در معاملات بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مدیریت ادراک سرمایهگذاران رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدیریت اقلام تعهدی رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدیریت ریسک بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مدیریت ریسک بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 109-133]
 • مدیریت ریسک ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 173-192]
 • مدیریت ریسک بازار الگوسازی و مقایسه مدل‌های توزیع شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 29-50]
 • مدیریت ریسک بانک فروش دین و تأثیر آن بر ارزش بانک اسلامی [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 117-129]
 • مدیریت سود بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مدیریت سود سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • مدیریت سود واقعی رابطة سود پیشبینی شده توسط مدیریت و مدیریت سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدیریت سود واقعی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • مدیر سرمایه‌گذاری شناسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق های سرمایه گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 139-164]
 • مدل BEKK بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
 • مدل‏یابی معادلات ساختاری بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 69-94]
 • مدل ارزشگذاری اوهلسون مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • مدل انتقال رژیم مارکوف ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • مدل اولسن آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-85]
 • مدل پردازش عدسی ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختی تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • مدل پویای کسری سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • مدل تغییر رژیم مطالعه‌ای بر رفتار داده‌های بازده شاخص بورس تهران و ارائه روش پیش‌بینی تغییر رژیم مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 145-171]
 • مدل تک‌عاملی بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • مدل چهار عاملی الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 51-66]
 • مدل خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • مدل‌سازی سیاستگذاری سیستم‌های مالی در شرایط بحران با مدل‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 103-129]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک‌ها با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 173-192]
 • مدل‌سازی مالی قیمت‌گذاری اختیار گستره بر پایه مدل‌های نرخ بهره لایبور پرش-انتشار [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 35-49]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • مدل فاما و فرنچ بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 9-31]
 • مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای با بازده فازی [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 73-96]
 • مدل کی‌ام‌وی – مرتون بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر نرخ بازده مورد انتظار در سطح سهام انفرادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 133-168]
 • مدل گارچ بررسی بازده و نوسان‌پذیری بازده صنعت سرمایه‌گذاری در ماه‌های محرم و رمضان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 25-41]
 • مدل مارکوف پنهان پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 27-40]
 • مدل‌های با ضرایب متغیر در زمان تحلیل ارتباط شوک‌های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متعیر در زمان (TVP-VAR) درایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 63-82]
 • مدل‎های طبقه‎بندی پیش‎بینی عملکرد کوتاه‎مدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدل‎های نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 9-27]
 • مدل های عاملی تأثیر ارزش‌گذاری نادرست بر بازده سهام؛ کاربردی از الگوی پنج عاملی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 117-142]
 • مدل‌های فاما و فرنچ مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
 • مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
 • مدل‌های قیمت‌گذاری پویا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
 • مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 91-118]
 • مدل های مبتنی بر بازار مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 19، 1396، صفحه 115-138]
 • مدل همبستگی شرطی پویا بررسی پویایی روابط نوسانی میان رمزارزهای منتخب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرز کارا استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • مرز کارا کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • مرزهای کارا بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • میزان تقسیم سود نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • مسئولیت اجتماعی ارائه مدلی برای پیش‌بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 217-243]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • مسئولیت پذیری اجتماعی-ارزش افزوده بازار- عملکرد مالی بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 20، 1396، صفحه 97-114]
 • مشارکت اجتماعی سرمایة اجتماعی و مدیریت سود [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 13-26]
 • مشتری بد توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • مشتری خوب توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • مشکلات نمایندگی بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • مشکلات نمایندگی تأثیر مشکلات نمایندگی بر رابطه بین افق زمانی کوتاه مدت سرمایه گذار نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 117-144]
 • مشکل امتناع روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-108]
 • مطالبات غیرجاری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • مطالبات معوق ارائه مدل بهینه‌سازی سناریو محور جهت پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد استوار مالوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 67-90]
 • معادلات همزمان بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیارامگا ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیار پتانسیل مطلوب ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیار تسلط تصادفی بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری در سهام [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 81-107]
 • معیار سورتینو ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمایه گذاریپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • معیار عملکرد ضد دستکاری بررسی ثبات عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 63-78]
 • معیار کیفیت ردیابی توسعه معیار پایدار ردیابی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 51-79]
 • معیارهای انتخاب روش تأمین مالی اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • معیارهای با تواتر بالا محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • معیارهای تشخیص درماندگی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
 • معیارهای عملکرد پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
 • معیارهای عملکرد مالی تأثیر به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر معیارهای عملکرد مالی شرکت‌ها در ایران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 69-96]
 • معاملات الگوریتمی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • معامله الکترونیکی سهام طراحی الگوی پذیرش معامله الکترونیکی سهام به وسیلهسرمایه گذاران حقیقی شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • معامله گران اخلال‌گر تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • معامله گران آگاه تأثیر برداشت سرمایه‌گذاران آگاه و اخلال‌گر از گزارش‌های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن‌کاوی [دوره 11، شماره 35، 1400، صفحه 119-141]
 • مقایسه مدل های قیمت گذاری آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 24، 1397، صفحه 35-62]
 • مقدار فروش تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 9-21]
 • منابع مالی و درآمدی بررسی تطبیقی منابع و شیوه‌های تأمین مالی شهرداری تهران با برخی از شهرهای جهان [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 37-68]
 • منطق فازی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • منطق فازی ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازی و TOPSIS [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مؤسسات کارگزاری بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • موسسات مالی طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • مومنتوم توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 121-145]
 • مومنتوم مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]

ن

 • نابرابری جریان سفارش بررسی اثر جریان سفارش بر تغییر قیمت سهام در بازار سهام تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 9-27]
 • ناهمسانی واریانس انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 9-32]
 • ناهنجاری اندازه و ناهنجاری ارزش ریسک دنباله و بازده مازاد سهام [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 35-55]
 • ناهنجاری ریسک دنباله چپ توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]
 • نرخ ارز پویایی شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدلهای تغییر پارامتر زمان) [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 61-85]
 • نرخ ارز تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوسانات بازار بورس در ایران [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 83-102]
 • نرخ بازده دارایی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • نرخ زیان نکول ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
 • نرخ وصول بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
 • نسبت آنی بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • نسبت آنی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • نسبت اهرمی بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • نسبت بخت‌ها تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 97-112]
 • نسبت بدهی بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • نسبت بدهی بررسی عوامل موثر بر خط مشی های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 51-72]
 • نسبت بدهی آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • نسبت بهینه پوشش ریسک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
 • نسبت تقسیم سود آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • نسبت سودآوری بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 91-114]
 • نسبت شارپ بررسی کارایی بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از ماکزیمم نسبت شارپ پایدار در مقایسه با بهینه‌سازی مارکویتز [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 125-145]
 • نسبت قیمت به درآمد بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکتهای تازهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • نسبت های مالی تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازی سهام با استفاده از فرایندتحلیل شبکه ای [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • نسبت‌های مالی پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 64-80]
 • نسبت‌های مالی ارزیابی و رتبه‌بندی سایر شرکت‌های واسطه‌گری مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهاردار تهران با استفاده از روش فازی – Mora [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 129-147]
 • نسبت واریانس اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
 • نظارت خارجی نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت [دوره 9، شماره 27، 1398، صفحه 109-132]
 • نظام بانکی طراحی و تبیین الگوی کاهش پیامدهای ‌تورش‌های رفتاری مالی موثر در رکود نظام بانکی [دوره 11، شماره 33، 1400، صفحه 33-56]
 • نظام مدیریت بازار ارز ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 147-173]
 • نظریه ارزش فرین بررسی تاثیر ویژگی‌های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه پذیرایی احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • نظریه پورتفولیو پیشرفته (MPT) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
 • نظریه توازن سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • نظریه توازن تأثیر تجدید ساختار بر ترمیم ساختار مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 147-170]
 • نظریه چشم‌انداز؛ مدل‌های فاما–مک بث تحلیل رفتاری بازده سهام براساس مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در چارچوب نظریه چشم انداز: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 91-118]
 • نظریه سلسله‌مراتب سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • نظریه سوگیری مدیران احساسات سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 173-193]
 • نظریه مجموعه های فازی بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری [دوره 1، شماره 1، 1390]
 • نظریه مقدار بحرانی یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک‌عملیاتی بانک‌ها با رویکردتوزیع‌زیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه موقعیت‌سنجی بازار سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 22، 1397، صفحه 113-134]
 • نظریۀ توازن تأثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 9-31]
 • نقدشوندگی بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 115-132]
 • نقدشوندگی محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 61-80]
 • نقدشوندگی بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 81-110]
 • نقدشوندگی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
 • نقدشوندگی سهام بررسی تأثیر قدرت بازار محصول بر نقدشوندگی سهامشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • نقدشوندگی سهام بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 9-26]
 • نقدشونگی بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • نقدینگی بازار بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1390]
 • نقشه راهبردی طراحی نقشه استراتژی شرکت‌های تأمین سرمایه [دوره 8، شماره 23، 1397، صفحه 127-151]
 • نقشه لوجستیک بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
 • نقض محدودیت های آربیتراژ تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
 • نقطه شکست بازار کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی پرتفوی با رویکرد شکست ساختاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 85-104]
 • نیکویی برازش تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 31-57]
 • نماگری پویایی شناسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 101-120]
 • نوسانات اقتصادی طراحی مدلی برای توضیح تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر تصمیمات مالی، بازده سهام و نوسانات اقتصادی [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 145-171]
 • نوسانات نرخ ارز بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 25، 1398، صفحه 121-146]
 • نوسان بازدهی تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 13، 1395، صفحه 53-69]
 • نوسان بازده نفت بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
 • نوسان‌پذیری شرطی بازده رابطه حجم معاملات و اجزای آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 45-63]
 • نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک توان پیش‌بینی کنندگی ریسک دنباله چپ گذشته در برآورد ریسک دنباله چپ آتی [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 9-33]
 • نوسان پذیری قیمت رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذیری قیمت قراردادهای آتی سکة طلا در بورس کالای ایران [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • نوسان‌گیری سبد بهینه نوسانگیری روزانه بر پایه پیش‌بینی بازه‌ای مقدار با رهیافت شبکه‌های عصبی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 103-120]
 • نوسان‌های بالا به پایین تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]

و

 • واریانس شرطی احساسات سرمایه‌گذاران و رابطه میانگین-واریانس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 38، 1401، صفحه 131-160]
 • و ارزش ایجاد شده برای سهام داران ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ایجاد شده برای سهام داران (CSV) [دوره 1، شماره 4، 1390]
 • واسطه‌گری مالی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
 • واکنش منطقی بازار سهام بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست روندهای معیارهای عملکردی [دوره 9، شماره 26، 1398، صفحه 69-96]
 • واگذاری و ارزش‌گذاری بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • ورود سهام‌داران حقیقی تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز و ورود سهام‌داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در صنایع غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 121-145]
 • ویژگیهای شرکت نقدشوندگی بازار سهام، ویژگیهای شرکت و میزان سودتقسیمی [دوره 2، شماره 5، 1391]
 • ویژگی های فردی ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]
 • ویژگی های فرهنگی ارایه مدلی برای بررسی تاثیرات ترکیبی ریسک پذیری، ویژگی های فردی و فرهنگی بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 65-90]

ه

 • های سرمایه&rlm فرصت‏های آربیتراژ در صندوق‏های سرمایه‏ گذاری قابل‏‏معامله در بورس و دارایی‏های تحت مدیریت آن‏ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 23-44]
 • هزینه اختیاری غیرعادی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • هزینه تولید غیر عادی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 9-23]
 • هزینه سرمایه آزمون نظریه علامت دهی مالی شرکتی در راستای مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 36، 1400، صفحه 145-172]
 • هزینه نمایندگی راهبری شرکتی و هزینه نمایندگی (با رویکرد مبتنی بر مدل) و نقش میانجی سیاست‌های مالی [دوره 12، شماره 39، 1401، صفحه 33-61]
 • هزینه‌های نمایندگی بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • هم‌افزایی بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران [دوره 7، شماره 18، 1396، صفحه 67-84]
 • همبستگی شرطی پویا بررسی تاثیر ویژگی‌های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • هم‌جمعی بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در پیش‌بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 29-45]
 • هم‌حرکتی مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای [دوره 5، شماره 11، 1394، صفحه 133-158]
 • همزمانی بازدهی سهام بررسی احساسات سرمایه‌گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 34، 1400، صفحه 95-115]
 • هموارسازی سود بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود [دوره 3، شماره 9، 1392]
 • هموارسازی سود تاثیر جریان‌های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی مدیریت سود در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 40، 1401، صفحه 29-48]
 • هموارسازی موضعی خطی هسته‌ای طراحی مدل پیش‌بینی بازده بلندمدت سهام با شبیه‌سازی ناپارامتریک بازده اوراق بدهی [دوره 8، شماره 21، 1397، صفحه 133-155]

ی

 • یادگیری عمیق ارزیابی مقایسه‌ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی [دوره 9، شماره 28، 1398، صفحه 165-188]
 • یادگیری عمیق طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
 • یادگیری ماشین توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها بر اساس مدل‌های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت [دوره 12، شماره 37، 1401، صفحه 69-94]
 • یوهانسون یوسیلیوس تبیین و تحلیل رابطة علّی موجود بین عوامل کلان اقتصادی باشاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1391]