ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟

دوره 5، شماره 10، مرداد 1394، صفحه 9-27

غلامحسین اسدی؛ محمد سعادتمند


بررسی رابطه بین نقدشوندگی با بازده سهام در بازار سهام ایران

دوره 5، شماره 11، آبان 1394، صفحه 9-26

جواد سرکا نیان؛ رضا را عی؛ سعید فلاح پور


بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام

دوره 6، شماره 13، اردیبهشت 1395، صفحه 9-35

احمد بدری؛ مریم دولو


تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 9-21

محمد اصولیان؛ محمد رضا عباسپور نوغانی؛ مهدی داوری


انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا

دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 9-32

رضا تهرانی؛ سید علی سید خسرو شاهی


منبع ایجاد مومنتوم، نحوه تعدیل ریسک

دوره 8، شماره 23، مهر 1397، صفحه 9-31

احمد بدری؛ مریم دولو؛ فروغ آقاجانی


رابطه انتخاب ساختار سرمایه، عدم‏ تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 24، اسفند 1397، صفحه 9-34

پریسا سادادت بهبهانی نیا؛ رضا اکبریان شورکایی؛ فاطمه حسین زاده


اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم

دوره 10، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 9-37

10.52547/jfmp.10.29.9

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی


ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 9-34

10.52547/jfmp.10.30.9

معصومه خرمن دار؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ رمضان علی رویایی


بررسی اثر تعدیلی اهرم بازار در قدرت تبیین مدل فاما و فرنچ

دوره 11، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 9-31

10.52547/jfmp.11.33.9

عزت اله عباسیان؛ رضا تهرانی؛ مجتبی پاکدین امیری


مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران

دوره 10، شماره 32، دی 1399، صفحه 9-32

10.52547/JFMP.10.32.9

رضا عیوض لو؛ یاسمن هاشمی؛ امیرعلی قربانی