نویسنده = محمد اصولیان
تأثیر احساسات سرمایه‌گذار بر روند شکل‌گیری حباب در بازار سهام

دوره 11، شماره 35، آذر 1400، صفحه 91-118

10.52547/jfmp.11.35.91

محمد اصولیان؛ سیدجلال صادقی شریف؛ وحید شریفیانا