نویسنده = محمد حسن نژاد
بررسی اثرات اهرمی و سرایت پذیری تلاطم میان نرخ ارز، شاخص صنایع دارویی و غذایی

دوره 13، شماره 44، 1402، صفحه 83-99

10.48308/jfmp.2024.104509

محمد حسن نژاد؛ سید کاظم ابراهیمی؛ سید رامین ابوالفضلی؛ حسین ویسی


ارائه مدلی برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی در ایران

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 147-173

10.52547/JFMP.12.37.147

مهدی داوری؛ محمد حسن نژاد؛ محمداسماعیل فدایی نژاد


بررسی انگیزه‌های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 67-84

محمد حسن نژاد؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد