عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
فریدون رهنمای رود پشتی, هاشم نیکو مرام, تقی ترابی, جعفر جولا
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام مبتنی بر رگرسیون چندک و رهیافت بیزی چکیده   PDF
محمد رضا رستمی, مریم مقدس بیات, ریحانه مقامی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازي سهام با استفاده از فرايندتحلیل شبکه اي چکیده   PDF
مسعود راهي, مصطفي زنديه, خديجه حسنلو
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1396 تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری چکیده   PDF
غلامرضا کردستانی, داود زرنگ نصر اباد
 
دوره 3, شماره 1: بهار1392 رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذيری قیمت قراردادهای آتي سکة طلا در بورس کالای ايران چکیده   PDF
سید مجید شريعت پناهي*،, هادی محمدزادگان, صفورا شاهیني***
 
دوره 3, شماره 1: بهار1392 رابطة سود پیشبیني شده توسط مديريت و مديريت سود چکیده   PDF
کیهان مهام, مصطفی ذوالقدر**
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 رابطه حجم معاملات و اجزاي آن با بازده؛ مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر معاملات حین روز و حذف اثر Uشکل چکیده   PDF
سعید اسلامی بیدگلی, پژمان شعبان پور فرد
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 رابطه در گذر زمان بین بازده و ريسک: شواهدي از الگويقیمت گذاري دارايي سرمايهاي در گذر زمان ICAPM )) چکیده   PDF
رضا راعي, روح اله فرهادي, امیر شیرواني
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 رابطه ضریب واکنش سود با اندازه شرکت و سود غیرمنتظره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمد تقی بیگدلی ضیایی, ربابه جمشیدی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1394 روش تامین مالی پروژه‌محور و شرکتی از منظر حاکمیت پروژه موردکاوی: پروژه‌های بالادستی پارس جنوبی در ایران و قطر چکیده   PDF
حسین اشکوه, محمد حسین صبحیه
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1396 ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
سعید مرادی جزء, محمد اسماعیل فدائی نژاد, میلاد قربانی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1391 ساختار مالکیت و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش ايجاد شده برای سهام داران (CSV) چکیده   PDF
محمد عرب مازار يزد, مجید علیزاده
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1394 سرمایة اجتماعی و مدیریت سود چکیده   PDF
سمیرا رحیمی, زهرا لشگری, زهره حاجیها
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 سنجش رضایت مشتریان از خدمات معاملات برخط بورس اوراق بهادار با استفاده از ترکیب تکنیک داده کاوی و رویکرد کانوی فازی چکیده   PDF
علی عبدالهی, سجاد شکوهیار, محمود قادری
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1394 شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باتوجه به چرخة عمر بنگاه چکیده   PDF
علیرضا موتمنی, نیما طبقیان
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 طراحي الگوي پذيرش معامله الکترونیکي سهام به وسیلهسرمايه گذاران حقیقي شهر اصفهان چکیده   PDF
سعید فتحي, علي شائمي, المیرا مکینیان, حسن قرباني
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 عوامل مؤثر بر بازدهی بانک‌های تجاری در ایران چکیده   PDF
رضا عیوضلو, محمد رضا اقا محمد سمسار, مهدی رامشگ
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1396 فراواکنش به اعلامیه‌های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
عبدالمجید عبدالباقی عطا ابادی, مریم حمیدی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 فروش دين و تأثير آن بر ارزش بانک اسلامی چکیده   PDF
محمد اسماعیل فدایی نژاد, رضا فراهانی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1394 فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی چکیده   PDF
محمد اصولیان, مریم صفری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1396 قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام چکیده   PDF
مریم دولو
 
دوره 6, شماره 3: پائیز 1395 محاسبه میزان نقدشوندگی سهام بورس تهران و بررسی عوامل اثرگذار بر آن چکیده   PDF
شیوا زمانی, پگاه فغانی کندری
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1394 مدلسازی هم‌حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه‌بندی سه‌مرحله‌ای چکیده   XML
محمد اقبال نیا, احمد پویان فر, ملیحه ما لکی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1391 معاملات سفته بازی در بازارآتي و انطباق آن با موازين اسلامي چکیده   PDF
امير لعلي سرابي, غلامرضا مصباحي مقدم
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1391 نقدشوندگي بازار سهام، ويژگيهاي شركت و ميزان سودتقسيمي چکیده   PDF
محمدرضا پورابراهيمي, پريسا وطنخواه, سيدعلي سيدخسروشاهي
 
76 - 100 (104) << < 1 2 3 4 5 > >>