عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 6, شماره 3: پائیز 1395 بررسی روابط متقابل حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و عملکرد با استفاده از سیستم معادلات همزمان چکیده
علی ثقفی, مهدیه کامران
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1394 بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه‏گذاران در تمایل به سرمایه‏گذاری مجدد (مورد مطالعه: سرمایه‏گذاران بورس اوراق بهادار تهران) چکیده   PDF
مجتبی نوروز اباد, پرستو صداقت, فاتح حبیبی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 بررسی عوامل موثر بر خلاف قاعده ریسک غیر سیستماتیک چکیده   PDF
سید جلال صادقی شریف, طاهره اسلامیان
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1390 بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمد اسماعيل فدائي نژاد, صونا محمود زاده
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1394 بررسی مقایسه‌ای هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمود صمدی لرگانی, علیرضا محمدی
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1394 بهينه‌سازي پرتفوي منابع و مصارف بانك‌ها با استفاده از برنامه‌ريزي خطي (مورد مطالعه: بانک صادرات ايران) چکیده   PDF
مصطفی اختیاری, اکبر عالم تبریز
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1390 بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرضریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی پارامتریک با استفاده ازالگوریتم های محلی و سراسری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
مسعود ملائي, محمد جواد شيخ, سعيد خدامرادي
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1394 به‌کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمد اسما عیل فدائی نژاد, حمید مظفری وانانی, مسلم نیلچی, رشید مددی اورگانی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 تأثیر تفکیک سود بر توانايي پیش بیني قیمت سهام شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
عبدالرضا محسني, محمد قسیم عثماني, حسین کرباسي يزدي
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
کریم قالمق, احمد یعقوب نژاد, میر فیض فلاح شمس
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1394 تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
امین رضا کمالیان, فرحدخت عبادی, بی بی اذر حیدری خورمیزی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 تأثیر متغیرهای پولی و حقیقی بر بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدل PLS-TVPVAR چکیده   PDF
فاطمه صمدی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها در چرخه‌های تجاری مختلف چکیده   PDF
سحر سپاسی, حسن حسنی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت چکیده   PDF
محمد اصولیان, محمد رضا عباسپور نوغانی, مهدی داوری
 
دوره 6, شماره 3: پائیز 1395 تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
سید کاظم ابراهیمی, منصور احمدی مقدم
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1394 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت بازار سهام شرکت‌ها چکیده   PDF
سعید فتحی, بردیار بختیاری, حمید رضا موذنی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1394 تبیین عوامل رفتاري انسان در انتخاب پرتفوی بهینه در مقایسه با مالی استاندارد چکیده   PDF
مجید زنجیر دار, مریم صابری, سید رضا موسوی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 تبیین مهمترين عوامل مؤثر بر رتبه افشاي اطلاعات شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد داده کاوي چکیده   PDF
امین رضا کمالیان, علي اکبر نیك نفس, امید افشاري زاده, رضا غلامعلي پور
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1391 تبیین و تحلیل رابطة علّي موجود بین عوامل كلان اقتصادي باشاخص كل قیمت بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
پريوش زاهدي تهرانی, سید جلال صادقي شريف
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 تبیین کاربرد تئوری اختیار واقعی با تاکید بر میزان نوسانات بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
فریدون رهنمای رود پشتی, هاشم نیکو مرام, تقی ترابی, جعفر جولا
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 تحلیل رابطه ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام مبتنی بر رگرسیون چندک و رهیافت بیزی چکیده   PDF
محمد رضا رستمی, مریم مقدس بیات, ریحانه مقامی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 تعیین عوامل مؤثر بر غربالسازي سهام با استفاده از فرايندتحلیل شبکه اي چکیده   PDF
مسعود راهي, مصطفي زنديه, خديجه حسنلو
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1396 تغییر کیفیت سود شرکت‌ها در طول زمان: تغییرات اقتصادی در برابر تغییر رویه‏های حسابداری چکیده   PDF
غلامرضا کردستانی, داود زرنگ نصر اباد
 
دوره 3, شماره 1: بهار1392 رابطة بین زمان تا سررسید و نوسانپذيری قیمت قراردادهای آتي سکة طلا در بورس کالای ايران چکیده   PDF
سید مجید شريعت پناهي*،, هادی محمدزادگان, صفورا شاهیني***
 
دوره 3, شماره 1: بهار1392 رابطة سود پیشبیني شده توسط مديريت و مديريت سود چکیده   PDF
کیهان مهام, مصطفی ذوالقدر**
 
51 - 75 (97) << < 1 2 3 4 > >>