اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

مظفری وانانی, حمید, ** دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
مقامی, ریحانه, *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا (س).
مقدس بیات, مریم, دکتری اقتصادسنجی، استاد مدعو گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا (س) (نویسنده مسئول).
ملائي, مسعود, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
ملکیان کله بستی, اسفندیار, دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول).
منتي منجق تپه, وحيد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
مهام, کیهان, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Iran, Islamic Republic of)
مهدی پور روشن, سیاوش, *** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
مهران, پژ مان, استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
موتمنی, علیرضا, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
موذنی, حمید رضا, . کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
موسوی, سید رضا, *** استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسندة مسئول).
مکینیان, المیرا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

ن

ناظمی اردکانی, مهدی, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه یزد.
نصرالهي, زهرا, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
نظری, هماد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
نمازي, محمد, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
نوروز اباد, مجتبی, * دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد سنندج، واحد سنندج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سنندج، ایران (نویسندة مسئول).
نوفرستي, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
نیك نفس, علي اکبر, دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
نیلچی, مسلم, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
نیلچی, مسلم, *** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نیک نیا, نرگس, **** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسئول
نیکو مرام, هاشم, استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

و

وطنخواه, پريسا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

201 - 225 (245)    << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>