اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فرید, داریوش, ** دانشیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه یزد.
فغانی کندری, پگاه, ** کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (نویسنده مسئول).
فلاح شمس, میر فیض, *** دانشیار رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
فلاح پور, سعید, *** استادیار، دانشگاه تهران.
فلاحپور, سعید, ** استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ق

قادری, محمود, *** کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
قالمق, کریم, * دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
قرباني, حسن, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
قربانی, میلاد, *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
قره چه, منيژه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ك

كامل نيا, مجتبي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ل

لشگری, زهرا, ** استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
لعلي سرابي, امير, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)

م

ما لکی, ملیحه, *** کارشناسی ارشد مهندسی مالی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم (نویسنده مسئول).
محسني, عبدالرضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر (Iran, Islamic Republic of)
محمدزادگان, هادی, دانشگاه علوم اقتصادی (Iran, Islamic Republic of)
محمدی, علیرضا, کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (نویسنده مسئول).
محمود زاده, صونا
مددی اورگانی, رشید, **** کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مرادی, علی محمد, * کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خاتم (نویسنده مسئول).
مرادی جزء, سعید, کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
مشایخی, بیتا, ** دانشیار، دانشگاه تهران.
مشتاقی, یوسف, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول).
مصباحي مقدم, غلامرضا, دانشگاه امام صادق (ع) (Iran, Islamic Republic of)
مصطفوی, ادريس, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

176 - 200 (245)    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>