اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عیوضلو, رضا, استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

غ

غلامعلي پور, رضا, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)

ف

فتحي, سعید, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
فتحی, سعید, ** دانشیار مدیریت، دانشگاه اصفهان.
فتحی, سعید, دانشیار گروه مديريت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
فخاري, حسین, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
فدائي نژاد, محمد اسماعيل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدائي نژاد, محمد اسماعيل
فدائي نژاد, محمداسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدائی نژاد, محمد اسما عیل, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
فدائی نژاد, محمد اسماعیل, دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
فدائی نژاد, محمد اسماعیل, ** دانشیار، دکتری تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
فدايي نژاد, محمداسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدایی نژاد, محمد اسماعیل, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
فراهانی, رضا, دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
فرخنده, مهسا, ** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول).
فرخنده, مهسا, *** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه گیلان
فرهادي, روح اله, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
فرید, داریوش, ** دانشیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه یزد.
فغانی کندری, پگاه, ** کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (نویسنده مسئول).
فلاح شمس, میر فیض, *** دانشیار رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
فلاح پور, سعید, *** استادیار، دانشگاه تهران.
فلاحپور, سعید, ** استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ق

قادری, محمود, *** کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
قالمق, کریم, * دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

176 - 200 (266)    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>