اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عبده تبريزی, حسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عثماني, محمد قسیم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار يزد, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار يزدي, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عطا ابادی, عبدالمجید عبدالباقی, استادیار، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (نویسنده مسئول).
عليپور, مهرداد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (Iran, Islamic Republic of)
علیزاده, مجید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علیمی, امیر, دانشگاه قزوین (Iran, Islamic Republic of)
عیوضلو, رضا, استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

غ

غلامعلي پور, رضا, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)

ف

فتحي, سعید, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
فتحی, سعید, دانشیار گروه مديريت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
فتحی, سعید, ** دانشیار مدیریت، دانشگاه اصفهان.
فخاري, حسین, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
فدائي نژاد, محمد اسماعيل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدائي نژاد, محمد اسماعيل
فدائي نژاد, محمداسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدائی نژاد, محمد اسما عیل, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
فدائی نژاد, محمد اسماعیل, دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
فدايي نژاد, محمداسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدایی نژاد, محمد اسماعیل, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
فراهانی, رضا, دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
فرخنده, مهسا, *** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه گیلان
فرخنده, مهسا, ** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول).
فرهادي, روح اله, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)

151 - 175 (245)    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>