اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شیرواني, امیر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ص

صابر**, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
صابری, مریم, ** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
صادقي شريف, سيد جلال, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صادقي شريف, سید جلال, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صادقی شریف, سید جلال, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
صادقی شریف, سید جلال, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
صالحی, اله کرم, * دکتری حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد (نویسنده مسئول).
صبحیه, محمد حسین, استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
صداقت, پرستو, ** استادیار، دانشگاه کردستان.
صفری, سعید, دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد.
صفری, مریم, کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند
صفری مقدم, حسین, کارشناس ارشد مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
صمدی, فاطمه, * استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ـ قیام دشت (نویسنده مسئول).
صمدی لرگانی, محمود, استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

ط

طالبنیا, قدرت الله, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
طايفي نصرآبادي, حسين, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
طبقیان, نیما, کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

ع

عارف منش, زهره, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
عالم تبريز, اكبر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عالم تبریز, اکبر, ** استاد، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
عبا نژاد, شكوفه, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
عبادی, فرحدخت, ** استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عباسپور نوغانی, محمد رضا, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
عبدالهی, علی, * استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.

126 - 150 (245)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>