اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سید خسرو شاهی, سید علی, ** دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

ش

شائمي, علي, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
شالباف يزدی, سید وحید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شاهیني***, صفورا, دانشگاه علوم اقتصادی (Iran, Islamic Republic of)
شريعت پناهي*،, سید مجید, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
شعبان پور فرد, پژمان, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
شعری اناقیز, صابر,  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طبابایی (ره) (نویسنده مسئول).
شمس, شهاب الدين, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
شمس قارنه, ناصر, دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
شهلائی, شهاب الدین, ** دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده مسئول).
شيخ, محمد جواد, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
شيخ آقايي, کیوان, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
شکوهیار, سجاد, ** استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
شیخ, محمد جواد, دکترای حسابداری، دانشگاه شاهد.
شیرواني, امیر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ص

صابر**, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
صادقي شريف, سيد جلال, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صادقي شريف, سید جلال, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صادقی شریف, سید جلال, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
صادقی شریف, سید جلال, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
صالحی, اله کرم, * دکتری حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد (نویسنده مسئول).
صالحی صدقیانی, جمشید,  استاد، دانشگاه علامه طبابایی.
صبحیه, محمد حسین, استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
صداقت, پرستو, ** استادیار، دانشگاه کردستان.
صفری, سعید, دکترای مدیریت صنعتی، دانشگاه شاهد.

126 - 150 (266)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>