اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رستمی, محمد رضا, ** عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا.
رستمی, محمد رضا, * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا (س).
رسولیان, ازاده, *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
رشمه, مجتبی, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
رضايي, فرزين, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (Iran, Islamic Republic of)
رهنمای رود پشتی, فریدون, * استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رهنمای رود پشتی, فریدون, * استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مدیریت مالی و حسابداری.

ز

زارع, امیر حسین, ** کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه یزد.
زارع بهنمیری, محمد جواد, * دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران
زاهدي تهرانی, پريوش, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زاهدی طهرانی, پریوش, استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
زرنگ نصر اباد, داود, کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سهروردی.
زرکش, شهره, *** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).
زمانی, شیوا, * دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
زنديه, مصطفي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زندیه, مصطفی, . دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

س

سر بازی ازاد, صادق, ** کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).
سرکا نیان, جواد, * دانشجوی دکتری رشته مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
سعادتمند, محمد, کارشناس ارشد، دانشگاه شاهد.
سعیدی, علي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
سعیدی, مسعود, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
سهماني اصل, محمدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سواری, ادیبه, *** دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
سيدخسروشاهي, سيدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سپاسی, سحر, * استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).

101 - 125 (266)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>