اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ز

زمانی, شیوا, * دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
زنجیر دار, مجید, استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
زنديه, مصطفي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زندیه, مصطفی, . دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

س

سر بازی ازاد, صادق, ** کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).
سرکا نیان, جواد, * دانشجوی دکتری رشته مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
سعادتمند, محمد, کارشناس ارشد، دانشگاه شاهد.
سعیدی, علي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
سعیدی, مسعود, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
سهماني اصل, محمدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سواری, ادیبه, *** دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
سيدخسروشاهي, سيدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سپاسی, سحر, * استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).

ش

شائمي, علي, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
شالباف يزدی, سید وحید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شاهیني***, صفورا, دانشگاه علوم اقتصادی (Iran, Islamic Republic of)
شريعت پناهي*،, سید مجید, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
شعبان پور فرد, پژمان, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
شمس, شهاب الدين, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
شمس قارنه, ناصر, دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
شهلائی, شهاب الدین, ** دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده مسئول).
شيخ, محمد جواد, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
شيخ آقايي, کیوان, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
شکوهیار, سجاد, ** استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
شیخ, محمد جواد, دکترای حسابداری، دانشگاه شاهد.

101 - 125 (245)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>