اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دولو, مریم, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
دولو, مریم, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
دولّو, مريم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ذ

ذوالقدر**, مصطفی, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Iran, Islamic Republic of)

ر

رئیسي, مهین, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
رئیسی وانانی, ایمان, استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
را عی, رضا, ** استاد، دانشگاه تهران.
راعي, رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
رامشگ, مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
راهي, مسعود, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
رحیمی, سمیرا, * عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز (نویسنده مسئول).
رستمزاده, ناصر
رستمی, علی, * عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
رستمی, محمد رضا, ** عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا.
رستمی, محمد رضا, * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا (س).
رسولیان, ازاده, *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
رشمه, مجتبی, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
رضايي, فرزين, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (Iran, Islamic Republic of)
رهنمای رود پشتی, فریدون, * استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ز

زارع, امیر حسین, ** کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه یزد.
زارع بهنمیری, محمد جواد, * دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران
زاهدي تهرانی, پريوش, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زاهدی طهرانی, پریوش, استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
زرنگ نصر اباد, داود, کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سهروردی.
زرکش, شهره, *** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

76 - 100 (245)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>