اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خواجوی, شکرالله
خوش طینت نیک نیت, محسن, *** دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه خاتم.
خوشنود, مهدی, عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

د

دانا, ناهید, *** کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
دانائی, ابوالفضل, * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (نویسنده مسئول).
داهی, فرزاد, . کارشناس ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند )نویسنده مسئول(.
داوديان, امیرحسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
داوری, مهدی, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
دری نوکورانی, مریم, کارشناس ارشد مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند (نویسنده مسئول).
دلشاد, افسانه, ** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس بین‌الملل کیش).
دولو, مریم, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
دولو, مریم, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
دولّو, مريم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ذ

ذوالقدر**, مصطفی, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Iran, Islamic Republic of)

ر

رئیسي, مهین, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
رئیسی وانانی, ایمان, استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
را عی, رضا, ** استاد، دانشگاه تهران.
راعي, رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
رامشگ, مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
راهي, مسعود, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی, علی, ** دانشیار، دانشگاه الزاهرا.
رحیمی, سمیرا, * عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز (نویسنده مسئول).
رحیمیان, نظام الدین,  استادیار، دانشگاه خاتم.
رستمزاده, ناصر
رستمی, علی, * عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.

76 - 100 (266)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>