اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حسنلو, خديجه, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
حسنی, حسن, کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
حسین زاده, موسي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
حسین پور, حمزه, دانشگاه شهید باهنر (Iran, Islamic Republic of)
حسیني, سید محمود, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی, مریم, ** دانشجوی رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان.
حیدري رستمي, کرامت الله, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حیدری خورمیزی, بی بی اذر, *** کارشناس ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول).

خ

خامی, مهرداد, کارشناسی ارشد مهندسی مالی ،دانشگاه رجا (نویسنده مسئول).
خدامرادي, سعيد, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
خراسانی کیاسری, سید محمود, ** استادیار گروه ریاضی و مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول).
خشنود, سميرا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خليلي, مهدي, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (Iran, Islamic Republic of)
خلیلی, الهام, ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
خلیلی, محمدرضا, ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
خواجوي, شکرالله, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
خواجوی, شکرالله
خوش طینت نیک نیت, محسن, *** دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه خاتم.
خوشنود, مهدی, عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

د

دانا, ناهید, *** کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
دانائی, ابوالفضل, * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (نویسنده مسئول).
داوديان, امیرحسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
داوری, مهدی, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
دری نوکورانی, مریم, کارشناس ارشد مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند (نویسنده مسئول).
دلشاد, افسانه, ** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس بین‌الملل کیش).

51 - 75 (245)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>