اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جمشیدی, ربابه, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول).
جولا, جعفر, **** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).

ح

حاجی زاده, سپیده, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
حاجیها, زهره, *** استادیار گروه حسابداری دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق.
حبیبی, حمید رضا, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
حبیبی, فاتح, استادیار، دانشگاه کردستان.
حسن نژاد, محمد, * استادیار، دکتری تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
حسنلو, خديجه, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
حسنی, حسن, کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
حسین زاده, موسي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
حسین زاده لطفی, فرهاد, **** استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات.
حسین پور, حمزه, دانشگاه شهید باهنر (Iran, Islamic Republic of)
حسیني, سید محمود, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی, مریم, ** دانشجوی رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان.
حیدري رستمي, کرامت الله, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حیدری خورمیزی, بی بی اذر, *** کارشناس ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول).

خ

خامی, مهرداد, کارشناسی ارشد مهندسی مالی ،دانشگاه رجا (نویسنده مسئول).
خدامرادي, سعيد, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
خراسانی, ابوطالب, دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علامه طبا طبا یی (ره)،عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی
خراسانی کیاسری, سید محمود, ** استادیار گروه ریاضی و مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول).
خشنود, سميرا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خليلي, مهدي, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (Iran, Islamic Republic of)
خلیلی, الهام, ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
خلیلی, محمدرضا, ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
خواجوي, شکرالله, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)

51 - 75 (266)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>