اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ایاغ, زهرا, **** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه گیلان.

ب

باجلان, سعید, استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
باجلان, سعید, استادیار، دانشگاه تهران.
بادآور نهندي, یونس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
باغجری, محمود, * دکترای اقتصاد مالی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی.
بختیاری, بردیار, 2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).
بدری, احمد, دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
برادران حسنزاده, رسول, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
بولو, قاسم, ** دانشیار مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
بیات, علی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
بیگدلی ضیایی, محمد تقی, * استادیار، دانشگاه خوارزمی.

ت

تاتاری, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره
تاریوردی, یدالله, دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
ترابی, تقی, دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
تقیان, زهرا, کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول).
تهراني, رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
تهرانی, رضا, * دانشیار، دانشگاه تهران.

ث

ثقفی, علی, * استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

ج

جليل زاده, محمد, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
جمشیدی, ربابه, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول).
جولا, جعفر, **** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).

ح

حاجی زاده, سپیده, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
حاجیها, زهره, *** استادیار گروه حسابداری دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق.
حبیبی, حمید رضا, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
حبیبی, فاتح, استادیار، دانشگاه کردستان.

26 - 50 (245)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>