اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

مهام, کیهان, دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Iran, Islamic Republic of)
مهدی پور روشن, سیاوش, *** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
مهران, پژ مان, استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
موتمنی, علیرضا, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
موذنی, حمید رضا, . کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
مولائی, عارفه, *** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه الزهرا.
مکینیان, المیرا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

ن

ناظمی اردکانی, مهدی, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه یزد.
نصرالهي, زهرا, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
نظری, هماد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
نمازي, محمد, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
نوروز اباد, مجتبی, * دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد سنندج، واحد سنندج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سنندج، ایران (نویسندة مسئول).
نوفرستي, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
نیك نفس, علي اکبر, دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
نیلچی, مسلم, *** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نیلچی, مسلم, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
نیک نیا, نرگس, **** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسئول
نیکو مرام, هاشم, استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
نیکو مرام, هاشم, ** استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مدیریت بازرگانی.

و

وطنخواه, پريسا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
ويسي زاده, سعید, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

پ

پازكي, مهدي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پورابراهيمي, محمدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پورحیدری, امید, دانشگاه شهید باهنر (Iran, Islamic Republic of)
پورزمان, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)

226 - 250 (266)    << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>