اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ی

یزدانیان, عالمه, *** دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
یعقوب نژاد, احمد, ** دانشیار رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

1 - 2 (2)