palette
اسامی نویسندگان
ن
ناظمی اردکانی, مهدی, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه یزد.
نصرالهي, زهرا, دانشگاه یزد (ایران)
نظری, هماد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (ایران)
نمازي, محمد, دانشگاه شیراز (ایران)
نوروز اباد, مجتبی, * دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد سنندج، واحد سنندج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سنندج، ایران (نویسندة مسئول).
نوفرستي, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
نیك نفس, علي اکبر, دانشگاه سیستان و بلوچستان (ایران)
نیلچی, مسلم, *** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نیلچی, مسلم, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
نیک نیا, نرگس, **** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسئول
نیکو مرام, هاشم, ** استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مدیریت بازرگانی.
نیکو مرام, هاشم, استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

1 - 12 (12)