اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ق

قادری, محمود, *** کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
قالمق, کریم, * دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
قرباني, حسن, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
قربانی, میلاد, *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
قره چه, منيژه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 5 (5)