اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فتحي, سعید, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
فتحی, سعید, ** دانشیار مدیریت، دانشگاه اصفهان.
فتحی, سعید, دانشیار گروه مديريت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
فخاري, حسین, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
فدائي نژاد, محمد اسماعيل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدائي نژاد, محمد اسماعيل
فدائي نژاد, محمداسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدائی نژاد, محمد اسما عیل, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
فدائی نژاد, محمد اسماعیل, ** دانشیار، دکتری تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
فدائی نژاد, محمد اسماعیل, دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
فدايي نژاد, محمداسماعیل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
فدایی نژاد, محمد اسماعیل, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
فراهانی, رضا, دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
فرخنده, مهسا, *** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، دانشگاه گیلان
فرخنده, مهسا, ** کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول).
فرهادي, روح اله, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
فرید, داریوش, ** دانشیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه یزد.
فغانی کندری, پگاه, ** کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (نویسنده مسئول).
فلاح شمس, میر فیض, *** دانشیار رشته مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
فلاح پور, سعید, *** استادیار، دانشگاه تهران.
فلاحپور, سعید, ** استادیارگروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

1 - 21 (21)