اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عارف منش, زهره, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
عالم تبريز, اكبر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عالم تبریز, اکبر, ** استاد، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
عبا نژاد, شكوفه, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
عبادی, فرحدخت, ** استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عباسپور نوغانی, محمد رضا, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
عباسی, ابراهیم, دکتری مالی، دانشیار دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول).
عبدالهی, علی, * استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
عبده تبريزی, حسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عثماني, محمد قسیم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار يزد, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرب مازار يزدي, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عسکری نژاد امیری, علی, ** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
عطا ابادی, عبدالمجید عبدالباقی, استادیار، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (نویسنده مسئول).
عليپور, مهرداد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (Iran, Islamic Republic of)
علیزاده, مجید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علیمی, امیر, دانشگاه قزوین (Iran, Islamic Republic of)
عیوضلو, رضا, استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

1 - 18 (18)