palette
اسامی نویسندگان
س
سارنج, علیرضا, استادیار گروه مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران (ایران)
سجادی, سید حسین, استادیار (ایران)
سر بازی ازاد, صادق, ** کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).
سروش یار, افسانه, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) (ایران)
سرکا نیان, جواد, * دانشجوی دکتری رشته مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
سعادتمند, محمد, کارشناس ارشد، دانشگاه شاهد.
سعیدی, علي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (ایران)
سعیدی, علی, دانشیار، عضو هیأت علمی، گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
سعیدی, علی, دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (ایران)
سعیدی, مسعود, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (ایران)
سلیمانی, ایمان, دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران (ایران)
سلیمانی, ساعده, مدرس دانشگاه ایلام
سهماني اصل, محمدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
سواری, ادیبه, *** دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
سيدخسروشاهي, سيدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
سپاسی, سحر, * استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
سید خسرو شاهی, سید علی, ** دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
سیری, علیرضا, دانشگاه تهران (ایران)

1 - 18 (18)