اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سر بازی ازاد, صادق, ** کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).
سرکا نیان, جواد, * دانشجوی دکتری رشته مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
سعادتمند, محمد, کارشناس ارشد، دانشگاه شاهد.
سعیدی, علي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
سعیدی, مسعود, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
سهماني اصل, محمدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سواری, ادیبه, *** دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
سيدخسروشاهي, سيدعلي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سپاسی, سحر, * استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
سید خسرو شاهی, سید علی, ** دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

1 - 10 (10)