اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ز

زارع, امیر حسین, ** کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه یزد.
زارع بهنمیری, محمد جواد, * دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران
زاهدي تهرانی, پريوش, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زاهدی طهرانی, پریوش, استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
زرنگ نصر اباد, داود, کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سهروردی.
زرکش, شهره, *** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).
زمانی, شیوا, * دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
زنديه, مصطفي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زندیه, مصطفی, . دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

1 - 9 (9)