اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رئیسي, مهین, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
رئیسی وانانی, ایمان, استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی
را عی, رضا, ** استاد، دانشگاه تهران.
راعي, رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
رامشگ, مهدی, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
راهي, مسعود, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی, علی, ** دانشیار، دانشگاه الزاهرا.
رحیمی, سمیرا, * عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز (نویسنده مسئول).
رحیمیان, نظام الدین,  استادیار، دانشگاه خاتم.
رستمزاده, ناصر
رستمی, علی, * عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.
رستمی, محمد رضا, ** عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا.
رستمی, محمد رضا, * استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا (س).
رسولیان, ازاده, *** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
رشمه, مجتبی, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
رضايي, فرزين, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (Iran, Islamic Republic of)
رهنمای رود پشتی, فریدون, * استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مدیریت مالی و حسابداری.
رهنمای رود پشتی, فریدون, * استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1 - 18 (18)