اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حاجی زاده, سپیده, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
حاجیها, زهره, *** استادیار گروه حسابداری دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق.
حبیبی, حمید رضا, استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره).
حبیبی, فاتح, استادیار، دانشگاه کردستان.
حسن نژاد, محمد, * استادیار، دکتری تخصصی مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
حسنلو, خديجه, مرکز آموزش عالی رجاء قزوین (Iran, Islamic Republic of)
حسنی, حسن, کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
حسین زاده, موسي, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (Iran, Islamic Republic of)
حسین زاده لطفی, فرهاد, **** استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات.
حسین پور, حمزه, دانشگاه شهید باهنر (Iran, Islamic Republic of)
حسیني, سید محمود, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی, مریم, ** دانشجوی رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان.
حیدري رستمي, کرامت الله, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حیدری خورمیزی, بی بی اذر, *** کارشناس ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول).

1 - 14 (14)