اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جليل زاده, محمد, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)
جمشیدی, ربابه, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول).
جولا, جعفر, **** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).

1 - 3 (3)