palette
اسامی نویسندگان
ج
جليل زاده, محمد, دانشگاه شاهد (ایران)
جمشیدی, ربابه, ** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول).
جولا, جعفر, **** دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).