اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تاتاری, نسرین, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره
تاریوردی, یدالله, دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
ترابی, تقی, دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
تشرفی, محمد, * دکترای مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول
تقیان, زهرا, کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه یزد (نویسنده مسئول).
تهراني, رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
تهرانی, رضا, * دانشیار، دانشگاه تهران.
تهرانی, رضا, * دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه تهران.
تیموری, بابک, ** دکتری/مهندسی فناوری اطلاعات گرایش داده کاوی / تحلیل شبکه‌های اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس.

1 - 9 (9)