جزئیات نویسندگان

افشاري زاده, امید, دانشگاه سیستان و بلوچستان, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 - علوم اجتماعی و رفتاری
    تبیین مهمترين عوامل مؤثر بر رتبه افشاي اطلاعات شرکت هايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد داده کاوي
    چکیده  PDF