عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 آزمون کارآمدی مدل اولسن با استفاده از شاخص پیوتروسکی در پیش‌بینی بازدهی سهام شرکت‌ها چکیده   PDF
علی محمد مرادی, مر تضی احمدی, محسن خوش طینت نیک نیت
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 ارائه الگوی ارزیابی ارزش ایجادشده برای سهامداران بااستفاده از الگوی سرمایه فکری و سود مازاد چکیده   PDF
فرزين رضايي, شكوفه عبا نژاد
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1394 ارائه تعریف کمی برای صندوق‌های بخشی در اقتصاد ایران چکیده   PDF
علی محمد کیمیا گری, شهاب الدین شهلائی, پژ مان مهران, ناصر شمس قارنه
 
دوره 3, شماره 1: بهار1392 ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبکهای شناختي تصمیمگیری و عدم تقارن اطلاعاتي: رويکرد مدل پردازش عدسي برنزويک چکیده   PDF
زهرا پورزمان, قدرت الله طالبنیا, علی بیات
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1394 ارزش افزودة اقتصادی یا معیارهای حسابداری؟ چکیده   PDF
غلامحسین اسدی, محمدرضا خلیلی, محمد سعادتمند
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 ارزيابي عملکرد شرکتهاي کارگزاري بورس و اوراق بهادارتهران با استفاده از AHP فازي و TOPSIS چکیده   PDF
محمد جواد شيخ, سعيد خدامرادي, محمد جليل زاده
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1391 ارزيابي عملکرد مديريت پرتفوی با استفاده از معیار سورتینو،پتانسیل مطلوب و امگا در شرکت های سرمايه گذاریپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
رضا تهراني, غلامرضا اسلامي بیدگلي, سعید ويسي زاده
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 ارزیابی مدل‌های درخت تصمیم در پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
ایمان رئیسی وانانی, قاسم بولو, شهره زرکش
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 ارزیابی و رتبه‌بندی سایر شرکت‌های واسطه‌گری مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهاردار تهران با استفاده از روش فازی – Mora چکیده   PDF
حمید رضا حبیبی, سید محمود خراسانی کیاسری, نسرین تاتاری, سپیده حاجی زاده
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1391 استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی چکیده   PDF
امیر علیمی, غلامرضا کردستانی
 
دوره 7: تابستان 1396 الگوی برگشت قیمت بلندمدت سهام: شواهدی از پرتفوی‌پژوهی چکیده   PDF
محمد تشرفی, علی رحمانی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1395 امکان‌سنجی طراحی و استقرار هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت بانکداری ایران چکیده   PDF
غلا محسین اسدی, بیتا مشایخی, عالمه یزدانیان
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل‌سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش‌افزوده اقتصادی چکیده   PDF
سعید صفری, محمد جواد شیخ, یوسف مشتاقی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل‌های DANP و VIKOR در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
رضا تهرانی, سعید باجلان, حسین صفری مقدم
 
دوره 7: تابستان 1396 انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا چکیده   PDF
رضا تهرانی, سید علی سید خسرو شاهی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 اولويت بندي روشهاي تأمین مالي پروژههاي پالايشگاهي ايران چکیده   PDF
سید محمود حسیني, امیرحسین داوديان
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 بازاريابي مالي و کاربرد آن در عرضه سهام اصل صدر 44 قانوناساسي از طريق بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
مهرداد عليپور, سيد جلال صادقي شريف
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 بررسي آثار حد نوسان قيمت سهام در بورس اوراق بهادار چکیده   PDF
رسول اسكندري
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1390 بررسي اثر محدوديت های مالي روی حساسیت سرمايه گذاری بر جریان های نقدی چکیده   PDF
محمداسماعیل فدائي نژاد, غلامحسین اسدی, محمد اقبال نیا
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1390 بررسي اثرات بازارگرداني روي نقدشوندگي سهام و سودآوريآن براي بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمد اسماعيل فدائي نژاد, مجتبي كامل نيا
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1391 بررسي ارتباط ارزشي جريان های نقدی و اقلام تعهدی شرکت وصنعت با بازده سهام چکیده   PDF
محمدعلي سهماني اصل, ادريس مصطفوی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1390 بررسي ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتي و عدم تقارن اطلاعاتدر بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
زهرا نصرالهي, زهره عارف منش, مهین رئیسي
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1391 بررسي ارتباط عدم نقدشوندگي و اثر گرايشي با دورة نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
محمداسماعیل فدايي نژاد, محمد نوفرستي, سید وحید شالباف يزدی
 
دوره 7: تابستان 1396 بررسي انگيزه‌هاي خريد و ادغام (M&A) در بازار سرمايه ايران چکیده   PDF
محمد حسن نژاد, محمد اسماعیل فدائی نژاد
 
دوره 3, شماره 1: بهار1392 بررسي تأثير عدم اطمينان محيطي بر محتواي اطلاعاتي هموارسازي سود چکیده   PDF
یونس بادآور نهندي, رسول برادران حسنزاده, کیوان شيخ آقايي
 
1 - 25 (104) 1 2 3 4 5 > >>